0339.337.337

Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 3/2021-Đợt 3

Kính Gửi: Quý Khách Hàng

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STTMã Hợp ĐồngTên Hợp ĐồngNgày Thông Báo Đầu TiênThời Hạn Phải Tất Toán
1NGEH21Khí tự nhiên 03/202122/02/2021Trước 03:00 ngày 19/02/2021
2CTEH21Bông sợi 03/202122/02/2021Trước 00:20 ngày 19/02/2021

Đề Nghị Quý Khách Hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản Lý Giao Dịch của MXV sẽ tất toán toàn bọ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo