0339.337.337

Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng

Kính Gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sau:

STTMã Hợp ĐồngTên Hợp ĐồngNgày Thông Báo Đầu TiênThời Hạn Phải Tất Toán
1ZFTH21Cao su TSR20 03/202126/02/2021Trước 15:00 ngày 24/02/2021
2ZLEH21Dầu đậu tương 03/202126/02/2021Trước 00:20 ngày 25/02/2021
3ZWAH21Lúa mỳ 02/202126/02/2021Trước 00:20 ngày 25/02/2021
4ZMEH21Khô đậu tương 03/202126/02/2021Trước 00:20 ngày 25/02/2021
5ZCEH21Ngô 03/202126/02/2021Trước 00:20 ngày 25/02/2021
6ZSEH21Đậu tương 03/202126/02/2021Trước 00:20 ngày 25/02/2021
7XWH21Lúa mỳ mini 03/202126/02/2021Trước 00:45 ngày 25/02/2021
8XBH21Đậu tương mini 03/202126/02/2021Trước 00:45 ngày 25/02/2021
9XCH21Ngô mini 03/202126/02/2021Trước 00:45 ngày 25/02/2021
10FEFG21Quặng sắt 02/202126/02/2021Trước 02:15 ngày 25/02/2021
11 PLEH21Bạch kim 03/202126/02/2021Trước 03:00 ngày 25/02/2021
12SIEH21Bạc 03/202126/02/2021Trước 03:00 ngày 25/02/2021
13CPEH21Đồng 03/202126/02/2021Trước 03:00 ngày 25/02/2021

Đề nghị Quý Khách Hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung giờ đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản Lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo