0339.337.337

[Video] Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản giao dịch

Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản giao dịch hàng hóa phái sinh tại sở giao dịch hàng hóa Việt nam MXV.

Đăng ký dễ dàng giao dịch hàng hóa phái sinh các sản phẩm hợp đồng tương lai Nông sản ( Ngũ cốc, lúa mỳ, ngô, dầu đậu tương, khô đậu tương, đậu tương), Kim loại quý ( Đồng, Bạc, Platium) , Nguyên liệu công nghiệp ( Đường, Ca cao, Cà phê rubusta, Cà phê Arabica) tại sở giao dịch hàng hóa Việt nam MXV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo