0339.337.337

1 phiên cà phê biến động mạnh bao nhiêu? Giá ký quỹ bao nhiêu là an toàn?

1 hợp đồng cà phê robusta tương đương 10 tấn cà phê giá hiện tại 1530 là tương đương 33 triệu trên 1 tấn.

Giá biến động 1 USD là lãi lỗ 10 USD. Phí giao dịch 1 lot robusta là 30 cho 2 chiều giao dịch tương dương 3 USD cà phê biến động. Ví dụ mua 1 lot cà phê 1510 lên 1520 là lãi 100 USD trừ 30 USD phí còn lãi 70 USD. 1 phiên café biến động từ 20 tới 50 giá và 1 phiên giao dịch nhiều chu kỳ sóng nên nhà đầu tư phân tích tốt có thể đi mấy vòng sóng.

Nhà đầu tư mua 1 lot tương đương 15.300 USD 1 hợp đồng thì nên ký quỹ tầm trên 3.000 USD trên 1 lot 20% mới an toàn. Với mức này nhà đầu tư đang xài đòn bẩy gấp 5 lần vốn đang có.

Bài viết liên quan:

Mục đích hàng hóa phái sinh ra đời để làm gì?

Cách giao dịch mua bán như thế nào?

Cách nộp rút tiền giao dịch hàng hóa như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo