0339.337.337

Cách phân tích thị trường hàng hóa

Cách phân tích thị trường hàng hóa: Cơ bản và kỹ thuật.

Phân tích thị trường hàng hóa có thể là bài học cuối cùng trong chuỗi bài viết về ” Cơ bản về giao dịch hàng hóa phái sinh”. Bạn có lẽ đã nắm được phần nào về thị trường, cách đầu tư và các cách thức thu lời từ thị trường.

Phân tích thị trường hàng hóa là gì?

Phân tích là việc nhà đầu tư dự đoán hướng đi của giá hàng hóa dựa vào việc đánh giá các yếu tố tăng hay giảm để đưa ra quyết định đầu tư. Thông thương việc phân tích đầu tư được dựa theo hai cách.

Phân tích thị trường hàng hoá cơ bản

Nhà Giao dịch thực hiện giao dịch hàng hóa dựa trên các yếu tố cơ bản của nền kinh tế có tính quyết định đến giá trị của một tài sản hoặc hàng hóa. Nhà Giao dịch khi lựa chọn sử dụng chiến lược phân tích cơ bản cần phát triển sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố ảnh hưởng đến toàn bộ bức tranh cung cầu của từng mặt hàng cụ thể. Cung và cầu là hai lực lượng đối lập luôn tồn tại trong thị trường hàng hóa. Nhu cầu tác động tích cực đến giá, trong khi ngược lại, nguồn cung tăng dẫn đến những tác động tiêu cực.

Phân tích thị trường hàng hóa
Phân tích cơ bản trong giao dịch hàng hóa

Phân tích thị trường bằng kỹ thuật

Nhà Giao dịch dựa trên giá và biểu đồ lịch sử để phân tích xu hướng. Các Nhà giao dịch thiên về phân tích kỹ thuật tin rằng xu hướng giá lịch sử cung cấp cho họ những dự đoán về giá trong tương lai. Họ tìm kiếm các điểm giá trong quá khứ nới xảy ra mua hoặc bán đáng kể. Sau đó, họ mở những vị thế một khi các mức giá đó xuất hiện một lần nữa (tùy thuộc vào mức giá ở lịch sử là mức cao hay thấp, ta thường gọi là mức giá kháng cự, mức giá hỗ trợ, hay đơn giản là mức từ chối giá). Các Nhà giao dịch “kỹ thuật” thuần túy không chú yé đến các yếu tố kinh tế cơ bản trong những phân tích hay giao dịch của họ.

Phân tích thị trường hàng hóa
Phân tích kỹ thuật trong giao dịch hàng hóa

Phân tích là một vấn đề quan trọng, mời bạn chuyển qua chuỗi bài tiếp theo của chúng tôi là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để có được những kiến thức tốt nhất về giao dịch hàng hóa.

Bạn có thể tham gia với chúng tôi bằng cách vào các link sau và kết nối: Kênh Zalo: https://zalo.me/g/ybqdyf026 

Contact Me on Zalo