0339.337.337

Bảng ký quỹ các sản phẩm hàng hóa cập nhật 22.11.2021

Ngày 22.11.2021 Sở giao dịch hàng hóa Việt nam đã có công văn điều chỉnh mức ký quỹ một số hàng hóa đang giao dịch liên thông với sở giao dịch hàng hóa quốc tế.

Chi tiết bảng ký quỹ các sản phẩm hàng hóa cập nhật 22.11.2021:

Bảng ký quỹ các sản phẩm hàng hóa cập nhật 22.11.2021

One thought on “Bảng ký quỹ các sản phẩm hàng hóa cập nhật 22.11.2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo