0339.337.337

Cách giao dịch mua bán thế nào?

Khách hàng có thể gọi cho nhân viên trực đặt lệnh giúp khách hàng và tất cả cuộc trò chuyện của khách được ghi âm lại.

Khách hàng có thể tự đặt lệnh mua bán qua phần mềm giao dịch của sở giao dịch hàng hóa phần mềm được cài chỉ trên máy tính window.

Và Sở đang lên kế hoạch sẽ có phần mềm giao dịch qua điện thoại trong thời gian sớm nhất.

Bài viết liên quan:

Tiền nhà đầu tư nạp vào thị trường có an toàn hay không?

1 phiên cà phê biến động mạnh bao nhiêu? Giá ký quỹ bao nhiêu là an toàn?

Cách nộp rút tiền giao dịch hàng hóa như thế nào?

Contact Me on Zalo