0339.337.337

Bài 6. Lợi nhuận khi đầu tư được tính như thế nào và trả như thế nào?

Ví dụ khi bạn mua 1 sản phẩm mà nếu sản phẩm đó tăng thì khi bạn bán đi lợi nhuận tính theo giá trị lúc bạn bán trừ đi lúc bạn mua. Tăng bao nhiêu giá lợi nhuận bấy nhiêu.

Bài viết liên quan:

Tiền nhà đầu tư nạp vào thị trường có an toàn hay không?

Mục đích hàng hóa phái sinh ra đời để làm gì?

Cách giao dịch mua bán thế nào?

Contact Me on Zalo