0339.337.337

Bài 3: Tìm hiểu về Sở giao dịch hàng hóa và các Thành viên kinh doanh

Chúng ta đã đi qua hai bài đầu tiên của chuỗi chia sẻ ” Khóa học giao dịch hàng hóa phái sinh dàn cho người mới“. Chúng ta đã hiểu được tổng quan về thị trường hàng hóa phái sinh các sở giao dịch hàng hóa trên thế giới. Đây là những điều cơ bản nhưng hết sức cho bạn đấy, bạn sẽ thấy mình đang đi đúng hướng cho việc lựa chọn hàng hóa phái sinh là một kênh để kinh doanh rồi.

Sở giao dịch hàng hóa Việt mam – MXV

Giống như các sở giao dịch hàng hóa của nhiều nước, Sở giao dịch hàng hóa Việt nam là sở giao dịch cấp quốc gia của Việt nam. Chúng ta cùng nhìn lại quá trình hình thành của Sở và các cách thức hoạt động của đơn vị này nhé.

Lịch sử hình thành và các công cụ pháp lý cho hoạt động của sở

Lịch sử hình thành sở giao dịch hàng hóa Việt nam

Sở giao dịch hàng hóa là công ty được bộ công thương cấp phép và quản lý để thực hiện giao dịch phái sinh hàng hóa. Sở giao dịch hàng hóa hoàn toàn giống với sở giao dịch chứng khoán việt nam hiện hành.

Một số quy định pháp luật về thành lập và hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Được thành lập trước đây nhưng còn nhiều hạn chế bởi thông tư 158 và thông tư 40. Thông tư mới đây thông tư 58 ra đời cho phép sở giao dịch hàng hóa liên thông với các sở giao dịch trên thế giới tạo cơ hội phát triển rất lớn cho thị trường hàng hóa Việt Nam.

Giấy phép thành lập cấp lần đầu
Giấy phép cấp lần 2 năm 2020

Mô hình hoạt động của sở giao dịch hàng hóa Việt nam

Theo quy định tại Điều 67 Luật Thương mại 2005, chức năng của Sở giao dịch hàng hóa trong hoạt động mua bán hàng hóa được quy định cụ thể như sau:

– Sở giao dịch hàng hoá có các chức năng sau đây:

  • Cung cấp các điều kiện vật chất – kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hoá;
  • Điều hành các hoạt động giao dịch;
  • Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch tại từng thời điểm.

– Chính phủ quy định chi tiết điều kiện thành lập Sở giao dịch hàng hóa, quyền hạn, trách nhiệm của Sở giao dịch hàng hóa và việc phê chuẩn Điều lệ hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa tại Chương 2 Nghị định 158/2006/NĐ-CP.

Cách thức giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa

Phương thức giao dịch được thực hiện thông qua việc khớp lệnh tập trung trên cơ sở lệnh mua, lệnh bán dựa trên nguyên tắc:

Lệnh mua có mức giá cao hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước
Lệnh bán có mức giá thấp hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.
Trường hợp các lệnh mua, lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh giao dịch nào nhập trước được ưu tiên thực hiện trước.

Phương thức bảo đảm thực hiện giao dịch

Khách hàng tham gia đầu tư cần phải ký quỹ để đảm bảo cho các giao dịch.

Hình thức ký quỹ: ký quỹ ban đầu, ký quỹ bổ sung và các hình thức ký quỹ khác.
Mức ký quỹ: xác định cụ thể theo thoả thuận của các bên, không thấp hơn 5% trị giá lệnh uỷ thác giao dịch.
Trong một thời hạn nhất định theo hợp đồng uỷ thác giao dịch, Thành viên kinh doanh có quyền tất toán hợp đồng nếu khách hàng đó không bổ sung tiền ký quỹ đúng quy định.

Trong trường hợp mức ký quỹ vượt quá mức cần thiết theo quy định thì khách hàng có quyền rút lại khoản vượt mức đó.

Trung tâm thanh toán bù trừ của Sở giao dịch hàng hóa.

Trung tâm Thanh toán bù trừ Sở giao dịch hàng hóa Việt nam, thực hiện quy trình xử lý phí bù trừ* cho tài khoản giao dịch hàng hóa phái sinh đóng vai trò giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể an tâm rằng phía bên kia của hợp đồng giao dịch sẽ không thể gây ảnh hưởng lên các điều khoản giao dịch của hợp đồng bằng cách hành động thiếu minh bạch.

Mô hình hoạt động của sở giao dịch hàng hóa Việt nam

Ngoài trung tâm thanh toán bù trừ là hạt nhân trong hoạt động của sở thì các thành Sở giao dịch hàng hóa liên thông đóng vai trò cung cấp kết nối toàn cầu và giao nhận cho hoạt động của sở và các thành viên kinh doanh đóng vai trò cầu nối của sở và nhà đầu tư giao dịch hàng hóa.

Đôi nét về thành viên kinh doanh ” Công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi”

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu các thông tin cơ bản về Sở giao dịch hàng hóa VN và thành viên kinh doanh số 1 là Công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Hy vọng bạn đã có cái nhìn rõ nét về hàng hóa phái sinh, về hoạt động của sở giao dịch hàng hóa, các nguyên tắc hoạt động, từ đó bạn có một cái nhìn an tâm, toàn diện về thị trường này.

Hẹn gặp các bạn ở các chủ đề tiếp theo.

Bạn có thể đăng ký mở tài khoản demo để giao dịch thử, chúng tôi có nhân viên hỗ trợ bạn demo đến thuần thục hoặc Đăng ký mở tài khoản để thực hiện giao dịch online ngay và lưu ý chúng tôi cập nhật chi tiết trong Room  Kênh Zalo: https://zalo.me/g/wznpnm651 | Kênh Telegram: https://t.me/thitruongtuonglai .

Contact Me on Zalo