Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi

Category Archives: Bạc

Giá bạc tiếp tục giảm sâu ?

Nếu bạn hay giao dịch vàng ở sàn Forex thì có thể chuyển qua giao dịch bạc tại Sở giao dịch hàng hóa Việt nam. Kim loại quý có mức dao động tương đương với Vàng và ở đây thì giao dịch hoàn toàn hợp pháp. Mời bạn khám phá sàn giao dịch vàng bạc quốc tế tại Việt Nam. Ở các khung thời gian lớn như khung tuần, Bạc đang tích lũy trong một […]