Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi

Category Archives: Cà phê Arabica

Bài 3.2. Thông số cơ bản về hợp đồng giao dịch cà phê Arabica tương lai (KCE)

Giao dịch cà phê ARABICA tương lai đòi hỏi vốn lớn và tâm lý giao dịch tốt, Nhà đầu tư nghiên cứu rõ ràng sản phẩm để có được cách giao dịch tốt nhất. Thông số cơ bản về hợp đồng giao dịch cà phê Arabica tương lai (KCE) Giao dịch tại sàn: ICE US (New York – Mỹ) Đơn vị tiền tệ: USD (1 USD ~ 23.5 VN) Đơn vị hợp đồng: pound (1 […]