0339.337.337

Chiến lược giao dịch hàng hóa tuần 27/7 – 31/7/2020

Kế hoạch giao dịch Ngô kỳ hạn tháng 9.2020

Ngô đóng cửa tuần tại 326.2 giảm 2,03%, Ngô theo chart W vẫn đang giao dịch quanh vùng giá 350 – 320, với xu hướng trung hạn thì Ngô vẫn đang trong một xu hướng giảm, điểm qua chart D1 Ngô đã chạm về vùng giá 322 và bật lên. Báo cáo COT ngày thứ 6 vừa qua Ngô vẫn có hợp đồng mở tăng so với báo cáo tuần trước đó, tổng khối lượng cũng tăng, nhưng lại là một tuần giảm tổng quan vẫn sẽ là một tuần giảm tiếp.

Chiến lược

Hiện tại Ngô đang ở vùng giá 326 với xu hướng biểu đồ phân tích kỹ thuật và báo cáo COT xu hướng chính vẫn là xu hướng giảm nhưng hiện tại vùng giá 325 cũng đang là vùng giá hỗ trợ, nếu giá phá vỡ vùng giá 325 NĐT có thể canh SELL với dừng lỗ ở trên đỉnh gần nhất. Với biểu đồ phân tích kỹ thuật và Volume Ngô thì vùng 320 sẽ là vùng hỗ trợ mạnh hiện tại, NĐT có thể canh BUY khi giá về vùng 318 – 320 khi có tín hiệu đảo chiều và dừng lỗ ở đáy gần nhất.

Kế hoạch giao dịch Đậu Tương kỳ hạn tháng 9.2020

Đậu Tương đóng nến tuần tại 898.6 tăng 0.61%, Đậu Tương theo chart W vẫn đang trong một trend tăng trung hạn từ khi chạm về vùng 840, điểm qua chart D1 Đậu Tương đã có 1 đỉnh trước đó chạm quanh vùng giá 900 và hiện tại 900 là vùng kháng cự nếu vượt qua được Đậu Tương mới có thể xác nhận tiếp được một xu hướng tăng tiếp diễn. Báo cáo COT ngày thứ 6 vừa qua Đậu Tương vẫn có hợp đồng mở tăng so với báo cáo tuần trước đó, tổng khối lượng cũng tăng so với báo cáo trước đó, với một nến tuần tăng thì tuần tới vẫn có thể là xu hướng tăng với Đậu Tương.

Chiến lược

Với biểu đồ phân tích kỹ thuật và tổng quan báo cáo COT xu hướng chính vẫn là xu hướng tăng, nhưng hiện tại Đậu Tương đang giao dịch quanh vùng giá kháng cự 900, NĐT có thể canh BUY nếu giá phá vỡ vùng kháng cự 900 – 902 và dừng lỗ dưới đáy gần nhất. Với biểu đồ phân tích kỹ thuật và Volume thì vùng giá 920 sẽ là vùng kháng cự mạnh, NĐT có thể canh SELL khi có tín hiệu đảo chiều tại vùng 920 và dừng lỗ tại đỉnh gần nhất.

Kế hoạch giao dịch Lúa Mỳ kỳ hạn tháng 9.2020

Lúa Mỳ đóng nến tuần tại 539.4 tăng 0.89%, với biểu đồ W Lúa Mỳ vẫn chỉ đang giao dịch quanh vùng giá 470 – 580 chưa xác nhận cho một xu hướng tăng mạnh, với biểu đồ D1 Lúa Mỳ đang trong một đường giá tăng, hiện tại 550 đang là vùng kháng cự mà Lúa Mỳ đã chạm trước đó và để có xu hướng tăng tiếp diễn thì Lúa Mỳ cần vượt qua được cản 550 phía trên. Báo cáo COT ngày thứ 6 vừa qua số lượng hợp đồng mở giảm so với báo cáo tuần trước đó, tổng khối lượng cũng giảm, với nến tuần là nến tăng có thể thấy xu hướng tăng hiện tại đang yếu đi.

Chiến lược

Với biểu đồ phân tích kỹ thuật và tổng quan báo cáo COT hiện tại xu hướng tăng đã yếu đi. Tuần tiếp theo có thể sẽ là một tuần Sideway với Lúa Mỳ và với vùng kháng cự 550 là vùng kháng cự mạnh, NĐT có thể canh SELL khi có tín hiệu đảo chiều quanh vùng kháng cự 550 và dừng lỗ trên đỉnh gần nhất, vùng giá 520 cũng là vùng hỗ trợ mạnh theo biểu đồ phân tích kỹ thuật và Volume NĐT có thể canh BUY khi có tín hiệu đảo chiều tăng nếu Lúa Mỳ giảm về vùng 520, dừng lỗ dưới đáy gần nhất.

Kế hoạch giao dịch Khô Đậu kỳ hạn tháng 9.2020

Khô Đậu đóng nến tuần tại 293.5 tăng 1.48%, với biểu đồ W Khô Đậu vẫn đang Sideway quanh vùng giá 286 – 300, với biểu đồ D1 Khô Đậu cũng chưa rõ xu hướng, với vùng giá hiện tại 293 – 294 cũng đang là vùng kháng cự với Khô Đậu. Báo cáo COT ngày thứ 6 vừa qua số lượng hợp đồng mở tăng so với báo cáo tuần trước, tổng khối lượng giao dịch tăng so với báo cáo tuần trước, với một tuần vừa qua tăng mạnh thì tuần tiếp theo có thể sẽ vẫn là một tuần tăng với Khô Đậu.

Chiến lược

Với biểu đồ phân tích kỹ thuật và báo cáo COT tuần tiếp theo vẫn là một tuần tăng với Khô Đậu, NĐT có thể canh BUY khi giá phá vỡ qua 294.5 và dừng lỗ dưới đáy gần nhất, nếu Khô Đậu chưa thể phá vỡ được 294.5 và giảm NĐT có thể canh BUY khi có tín hiệu đảo chiều quanh vùng giá 290.

Kế hoạch giao dịch Dầu Đậu kỳ hạn tháng 9.2020

Dầu Đậu đóng nến tuần tại 29.92 giảm 1.15%, với biểu đồ W Dầu Đậu vẫn đang trong một xu hướng tăng trung hạn, với biểu đồ D1 hiện tại Dầu Đậu gặp vùng kháng cự 30.4 với các nến lưỡng lự râu nến dài. Báo cáo COT thứ 6 vừa qua số lượng hợp đồng mở so với báo cáo tuần trước, tổng khối lượng giao dịch cũng tăng so với báo cáo tuần trước, nhưng nến tuần đóng là một nến giảm thì khả năng cao tuần tiếp theo sẽ là một tuần giảm tiếp với Dầu Đậu.

Chiến lược

Với biểu đồ phân tích kỹ thuật và báo cáo COT tuần tiếp theo vẫn sẽ là tuần giảm với Dầu Đậu, với vùng giá 30.4 – 30.5 hiện tại đang là vùng kháng cự với Dầu Đậu NĐT có thể canh SELL khi có tín hiệu đảo chiều khi giá chạm lên vùng 30.4 – 30.5, dừng lỗ ở trên đỉnh gần nhất. Nhưng xu hướng lớn vẫn sẽ là xu hướng tăng NĐT có thể canh BUY khi có tín hiệu đảo chiều ở vùng giá 29 – 29.1, dừng lỗ ngay dưới đáy gần nhất.

Chúc NĐT có một tuần mới đầy lợi nhuận và cân nhắc kỹ trước khi vào lệnh !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo