0339.337.337

Mô hình 2 đáy, hai đỉnh

Mô Hình Giá Hai Đáy Hai Đỉnh

Một mô hình giá Hai đáy (Double Bottom) có hai mức thấp dao động ở cùng một mức giá. Sự dao động cao ở giữa chúng tạo ra một đường kháng cự.

Mô hình giá Hai đỉnh (Double Top) có hai mức cao dao động ở cùng mức giá. Sự dao động thấp ở giữa chúng dự án một đường hỗ trợ.

Trong mô hình giá Hai đáy (Double Bottom), sóng (swing) thấp đầu tiên đánh dấu mức cực thấp của xu hướng giảm. Khi swing thứ hai thấp không không phá vỡ được mức sóng đáy sóng thứ nhất, đó là một cảnh báo rằng một sự đảo ngược có thể xảy ra.  Một khi thị trường phá vỡ trên mức kháng cự, nó xác nhận sự đảo chiều tăng. Trong mô hình giá Hai đỉnh (Double Top) được áp dụng tương tự và dẫn đến sự đảo chiều giảm.

Bieu-do-mo-hinh-gia-Hai-Day-Hai-Dinh

Tín Hiệu Giao Dich Hai Đỉnh Hai Đáy

Mô hình giá Hai đỉnh Hai đáy là mô hình giá đảo chiều xu hướng, chúng ta phải có xu hướng trước đó để chờ đợi tín hiệu đảo chiều. Đừng tìm kiếm các mô hình đảo chiều Hai đỉnh (Double Top) và Hai đáy ( Double Bottom) trong thị trường đi ngang (sideway).

Đối với một mô hình giá Hai đáy ( Double Bottom) tăng giá, Mua:

  • Khi thoát ra khỏi đường kháng cự.
  • Khi Pullback về đường kháng cự (hiện đóng vai trò hỗ trợ) sau khi thoát ra.

Đối với một mô hình giá Hai đỉnh (Double Top) giảm giá, Bán:

  • Khi thoát ra khỏi đường hỗ trợ.
  • Khi kéo về đường hỗ trợ (hiện đóng vai trò kháng cự) sau khi thoát ra.

Khối lượng giao dịch (Volume) sẽ tăng khi giá vượt ra khỏi đường kháng cự. Mục tiêu lợi nhuận tương đương vớ khoảng cách từ đường kháng cự đến đáy tạo thành trước đó. Khi đó chúng ta thoát lệnh ra khỏi thị trường.

Mô hình giá Hai đỉnh Hai đáy là mô hình thường xuyên xuất hiện trên các biểu đồ giao dịch. Được rất nhiều nhà đầu tư (trader) chuyên nghiệp sử dụng. Dưới góc nhìn của phương pháp giao dịch Price Action giúp bạn nhìn nhận thị trường tốt hơn, từ đó giúp bạn có thêm những quyết định tham gia thị trường để kiếm được lợi nhuận.

Mời bạn đón xem những bài học tiếp của chúng tôi về Phương pháp giao dịch Price Action kinh điển.

Contact Me on Zalo