Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi

Category Archives: Học phân tích kỹ thuật

Mô hình giá Key Reversal (KR) – Đảo chiều chủ chốt

Mô hình Key Reversal sau xu hướng tăng Tâm lý của mô hình này được mô tả như sau: một xu hướng tăng đang diễn ra, giá mở cao hơn và tạo ra một đỉnh mới (người mua đã và đang giành được quyền kiểm soát), nhưng vào cuối ngày giá giảm xuống dưới mức đáy của ngày hôm trước. Người mua không thể giữ giá ở vùng đỉnh cao hơn và cũng đã không thể giữ […]