0339.337.337

Mô hình cơ tam giác

Mô hình Tam Giác (Triangle)

1. Mô hình Tam Giác là gì?

Mô hình Tam Giác (tiếng Anh là Triangel) là mô hình báo hiệu sự tạm dừng của xu hướng hiện tại. Giá có xu hướng “hội tụ” trước khi phá vỡ mô hình Tam Giác một cách mạnh mẽ về một phía.

Mô hình Symmetrical Triangle ( tam giác đối xứng)

Một tam giác đối xứng xảy ra khi chuyển động lên và xuống của giá bị giới hạn trong một khu vực nhỏ hơn và nhỏ hơn. Di chuyển lên không cao lắm so với lần di chuyển cuối cùng lên và di chuyển xuống không hoàn toàn thấp đến lần di chuyển cuối cùng. Giá đang tạo ra mức cao swing thấp hơn và mức thấp swing thấp hơn.

Kết nối các mức cao của swing với một đường xu hướng và các mức swing thấp với một đường xu hướng tạo ra một tam giác đối xứng trong đó hai đường xu hướng đang di chuyển về phía nhau. Một hình tam giác có thể được vẽ khi hai mức cao swing và hai mức swing có thể được kết nối với một đường xu hướng. Vì giá có thể di chuyển lên và xuống theo mô hình tam giác nhiều lần, nên các nhà giao dịch thường chờ giá tạo thành ba mức cao hoặc thấp trước khi vẽ đường xu hướng.

Trong ứng dụng, hầu hết các hình tam giác có thể được vẽ theo những cách hơi khác nhau. Ví dụ, hình một cho thấy một số cách mà các nhà giao dịch khác nhau có thể đã vẽ một mô hình tam giác trên biểu đồ một phút cụ thể này.

Ascending Triangle (tam giác tăng dần)

Một hình tam giác tăng dần được hình thành bởi mức tăng swing thấp và mức cao swing đạt mức giá tương tự. Khi một đường xu hướng được vẽ dọc theo các đường cao tương tự, nó sẽ tạo ra một đường nằm ngang. Đường xu hướng kết nối các mức tăng swing đang nghiêng lên, tạo ra tam giác tăng dần.

Giá vẫn đang bị giới hạn trong một khu vực nhỏ và nhỏ hơn, nhưng nó đang đạt đến một điểm cao tương tự trên mỗi lần di chuyển lên.

Một hình tam giác tăng dần có thể được vẽ một khi hai mức cao swing và hai mức thấp swing có thể được kết nối với một đường xu hướng.

Descending Triangle (Tam giác giảm dần)

Một hình tam giác giảm dần được hình thành bởi các mức cao swing thấp hơn và các mức swing thấp đạt đến mức giá tương tự. Khi một đường xu hướng được vẽ dọc theo các mức swing tương tự, nó sẽ tạo ra một đường ngang. Đường xu hướng kết nối các đỉnh cao rơi xuống được đặt nghiêng xuống, tạo ra hình tam giác giảm dần.

Giá đang bị giới hạn trong một khu vực nhỏ và nhỏ hơn, nhưng nó đang đạt đến một điểm thấp tương tự trên mỗi lần di chuyển xuống.

Một hình tam giác giảm dần có thể được vẽ một khi hai mức cao swing và hai mức thấp swing có thể được kết nối với một đường xu hướng.

Trong thế giới thực, một khi bạn có nhiều hơn hai điểm để kết nối, đường xu hướng có thể không kết nối hoàn hảo mức cao và mức thấp. Vậy được rồi; vẽ đường xu hướng phù hợp nhất với hành động giá.

Contact Me on Zalo