0339.337.337

Phân loại hợp đồng phái sinh trong giao dịch hàng hóa

Hợp đồng phái sinh hàng hóa được xem là loại phái sinh lâu đời nhất. Trong hợp đồng phái sinh hàng hóa tài sản cơ sở là những sản phẩm như: kim loại, năng lượng và các sản phẩm nông nghiệp…Hàng hóa sẽ được giao dịch trên các loại hợp đồng phái sinh theo tất cả các loại như: hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi. 

Đặc điểm của một hợp đồng phái sinh hàng hóa 

Đối với mỗi hợp đồng phái sinh hàng hóa khi được giao dịch trên Sàn hàng hóa sẽ được công bố chi tiết bản đặc tả  hợp đồng. Với bản đặc tả này, chúng ta sẽ nắm được những thông tin quan trọng nhất trong hợp đồng phái sinh mà nhà đầu tư cần quan tâm. 

4 thông tin cần quan tâm nhất trong hợp đồng phái sinh hàng hóa bao gồm: 

  • Số lượng hàng hóa 
  • Tiêu chuẩn của hàng hóa 
  • Xác định ngày giao nhận hàng hóa thực tế trong tương lai. 
  • Xác định địa điểm giao nhận hàng hóa trong tương lai. 

Ví dụ như một bản hợp đồng phái sinh mua ngô. Nhà đầu tư sẽ đứng ở vị thế mua một hợp đồng tương lai của ngô khi đó họ cần chấp nhận mua 5000 dạ ngô với chất lượng đã được ghi trong đặc tả hợp đồng. Tiêu chuẩn ngô loại 1 được bán theo thang giá của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ. Thời gian giao nhận và địa điểm giao nhận được ghi rõ trong hợp đồng. Nếu nhà đầu tư không có ý định nhận hàng hóa thực tế họ sẽ tiến hành tất toán hợp đồng ngay trước ngày giao dịch cuối cùng để không bước vào giai đoạn giao nhận hàng hóa. 

Ngoài những nội dung trên, phần đặc tả hợp đồng còn nêu chi tiết nội dung về sản phẩm được giao dịch như: ký hiệu sản phẩm, bước giá, giờ giao dịch, biên độ giá lên xuống trong ngày, những thông báo về ngày giao dịch đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng…Đây đều là những thông số quan trọng để các nhà đầu tư thực hiện giao dịch sản phẩm hợp đồng phái sinh hàng hóa tương lai. 

Hợp đồng hàng hóa tương lai được điều chỉnh theo giá thị trường mỗi ngày. Nên mỗi khoản lỗ/lãi phát sinh đều do giá trị hợp đồng hàng hóa tương lai thay đổi trên thị trường được xác định vào cuối mỗi ngày giao dịch và hạch toán vào tài khoản của nhà đầu tư. 

Sau khi kết thúc một ngày giao dịch mức lãi lỗ của từng HĐTL (hợp đồng tương lai) sẽ được  xác định bằng chênh lệch giữa giá thanh toán hàng ngày củ ngày hôm đó và giá ngày giao dịch liền trước rồi nhân với quy mô hợp đồng. Vào ngày giao dịch cuối cùng, lãi/lỗ của vị thế mở sẽ được tính toán dựa trên nguyên tắc tương tự. Nhưng điểm khác biệt là giá thanh toán cuối cùng sẽ được sử dụng để thay thế cho giá thanh toán hàng ngày. Giá thanh toán cuối cùng sẽ được Sàn giao dịch nơi niêm yết hợp đồng tương lai xác định phù hợp căn cứ vào giá giao ngay trên thị trường cơ sở vào thời gian đó. Nếu xem xét lãi lỗ cho một vị thế HĐTLHH trong thời gian mở vị thế đến khi hợp đồng đáo hạn, lãi/lỗ tổng thể được quyết định bởi chênh lệch giữa giá thanh toán cuối cùng và giá hợp đồng khi mở vị thế đó. 

Các loại hợp đồng phái sinh hàng hóa cơ bản 

Khi tham gia giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh, các bạn sẽ tiến hành giao dịch qua các loại hợp đồng được ký kết giữa bên bán và bên mua. Dưới đây là những loại hợp đồng phái sinh hàng hóa cơ bản: 

Hợp đồng  kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn là loại hợp đồng ràng buộc trách nhiệm giữ bên bán và bên mua về một loại tài sản đã được định giá ở một thời điểm nhất định trong tương lai. Với loại hợp đồng này các bạn có thể ký theo kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 8 tháng, 1 năm…

Hợp đồng tương lai 

Hợp đồng tương lai là loại hợp đồng quy định việc mua bán một loại tài sản là hàng hóa xác định với mức giá bán đã được xác định vào 1 thời điểm trong tương lai. Hợp đồng này đã được chuẩn hóa về thông tin, niêm yết trên thị trường tập trung. Muốn sở hữu hợp đồng tương lai người giao dịch sẽ phải ký quỹ với sàn giao dịch. 

Hợp đồng quyền chọn 

Hợp đồng quyền chọn là loại hợp đồng gần giống như hợp đồng tương lai. Nhưng hợp đồng này có điểm khác biệt là một bên sẽ có quyền yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ bán hoặc mua lượng hàng hóa nhất định. Với mức giá đã được xác định trước tại một thời điểm đã xác định trong tương lai. 

Hợp đồng hoán đổi 

Hợp đồng hoán đổi là dạng hợp đồng có sự ràng buộc về cơ sở pháp lý giữa hai bên bán và mua. Trong đó, hai bên phải cam kết hoán đổi tài sản, hàng hóa, dòng tiền…với bên còn lại trong một khoảng thời gian nhất định. 

Giao dịch hàng hóa qua các hợp đồng phái sinh sẽ giúp nhà đầu tư có thể đưa ra nhiều chiến lược kiểm soát và quản trị rủi ro dễ dàng và linh hoạt hơn. Thay bằng cách thực hiện giao nhận hàng hóa vật chất tại Sàn giao dịch. Những người nắm vị thế vẫn có thể thực hiện việc phòng vệ bằng cách tham gia đồng thời kết hợp giữa thị trường hợp đồng tương lai hàng hóa và thị trường hàng hóa cơ sở. Vì giá của HĐTLHH tại thời điểm đáo hạn cũng chính bằng giá giao ngay của tài sản cơ sở. 

Nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu chuyên sâu về thị trường hàng hóa phái sinh, cách thức tham gia đầu tư và kiếm được tiền ở thị trường này. Hãy liên hệ ngay tới số hotline của Công ty Gia Cát Lợi để được giải đáp nhanh nhé!

2 thoughts on “Phân loại hợp đồng phái sinh trong giao dịch hàng hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo