Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi

Category Archives: Khóa học

Hướng dẫn sử dụng phần mềm M-System để giao dịch hàng hóa.

Để giao dịch hàng hóa phái sinh tại sở giao dịch hàng hóa Việt nam, từ ngày 01.02.2021, Khách hàng sẽ được sử dụng một hệ thống phần mềm mới,.Hướng dẫn sử dụng phần mềm M-System sẽ giúp Nhà đầu tư của Gia Cát Lợi dễ dàng trong giao dịch. M-System là gì? M-System là hệ thống phần mềm quản lý và giao dịch các hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt nam, […]

Mô hình giá Key Reversal (KR) – Đảo chiều chủ chốt

Mô hình Key Reversal sau xu hướng tăng Tâm lý của mô hình này được mô tả như sau: một xu hướng tăng đang diễn ra, giá mở cao hơn và tạo ra một đỉnh mới (người mua đã và đang giành được quyền kiểm soát), nhưng vào cuối ngày giá giảm xuống dưới mức đáy của ngày hôm trước. Người mua không thể giữ giá ở vùng đỉnh cao hơn và cũng đã không thể giữ […]