0339.337.337

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 3.10 đến 8.10.2022

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 3.10 đến 8.10.2022 các hàng hóa đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt nam MXV.

Bản tin thực thực hiện bởi đội ngũ phân tích thuộc Công ty CP Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi.

Phân tích các chỉ số quan trọng trong thị trường tài chính quốc tế có ảnh hưởng đến hàng hóa.

Chỉ số chứng khoán Mỹ S&P500

Tiếp tục một tuần giảm giá nữa của chứng khoán Mỹ, chỉ số này vẫn đang hướng về hỗ trợ tại vùng 3520, có thể đây sẽ là nhịp dừng giảm, thậm chí phục hồi của chứng khoán Mỹ.

Chứng khoán ngừng giảm có thể là dấu hiệu cho thấy hàng hóa cũng có thể tăng giá trở lại.

Đồ thị S&P 500 khung tháng với giá đang tiếp cận vùng hỗ trợ

Chỉ số sức mạnh đồng đô la DXY

Hàng hóa có sự tác động nhất định từ giá đô la khi tuần qua chứng kiến chỉ số này có một tuần giảm điểm ở các phiên cuối tuần dù thực tế cũng đã tạo một đỉnh giá mới trong tuần này.

Giá hiện đang tìm đến các mức hỗ trợ trước khi có thể tăng lại, dự báo tuần tới chỉ số DXY có thể giảm về lại các vùng 111.23x hoặc 109.68x

Với giá đô la điều chỉnh giảm có thể giúp hàng hóa tăng giá trở lại.

Đồ thị DXY index khung D1
Đồ thị DXY index khung D1

Nhận định thị trường các hàng hóa nhóm Nông Sản

Lúa mỳ kỳ hạn tháng 12 – Mã ZWEZ22

Lúa mỳ có một tuần tăng điểm, giá đã đóng cửa đúng vùng 921 như chiến lược giao dịch BUY của tuần trước. Hiện lúa mỳ đang hướng về vùng 1000.

Giá lúa đang gặp một cản là kháng cự ở xung quanh 920, giá cần break qua vùng này để tiếp tục đà tăng.

Kịch bản đẹp nhất tuần tới là giá tăng qua 921 sau đó giảm test lại vùng giá này trên H4 hoặc D1 để chúng ta vào lệnh, mục tiêu lệnh này chính là mức 1000.

Ngược lại nếu không thành công, giá có thể quay lại test hỗ trợ ở 867, lúc này các lệnh SELL ngắn sẽ được kích hoạt hoặc lệnh BUY ở 867.

Đồ thị lúa mỳ khung D1
Đồ thị lúa mỳ khung D1

Ngô kỳ hạn tháng 12- Mã ZCEZ22

Chúng tôi lặp lại nhận định của tuần trước cho hàng hóa Ngô, nhà đầu tư lưu ý rằng chiến lược ngô của tuần trươc đã hoàn toàn trùng khớp nhận định.

Giá ngô được dự báo đang nằm kẹp giữa vùng hỗ trợ ở mức 661 và vùng kháng cự ở 693, nhiều khả năng giá ngô tuần tới sẽ diễn biến bên trong 2 mức giá này tạo nên một thị trường sideway ngắn hạn của Ngô.

Ngô cũng được dự báo đang tạo đỉnh của Sóng C trong mô hình 3 sóng ABC ở khung tuần, nếu giá nằm dưới mức 661 có thể xác nhận cho sóng này hình thành.

Chiến lược tuần tới ưu tiên lệnh SELL khi giá tiếp cận các vùng 683 hoặc mức cao hơn ở 693 cho mục tiêu 661, lưu ý các tín hiệu xác nhận trước khi vào lệnh và không SELL ở mức gần 661.

Đồ thị tuần của Ngô cho thấy giá đang kẹp giữa hỗ trợ 661 và kháng cự 693
Đồ thị tuần của Ngô cho thấy giá đang kẹp giữa hỗ trợ 661 và kháng cự 693

Đậu tương kỳ hạn tháng 11 – Mã ZSEX22

Đậu tương có một ngày giao dịch cuối tuần với giá giảm mạnh, kết nến ở 1364, giá có thể tiếp tục giảm để hướng về hỗ trợ 1300.

Tuần tới nhà đầu tư có chiến lược giao dịch chờ giá test lại vùng kháng cự 1400 để vào lệnh SELL, cho mục tiêu 1300.

Đồ thị đậu tương khung D1
Đồ thị đậu tương khung D1

Khô đậu tương kỳ hạn tháng 12 – Mã ZMEZ22

Chiến lược giao dịch tuần trước với lệnh SELL vùng kháng cự cho mục tiêu vùng 400 đã đạt được mục tiêu, giá đóng cửa 403 và hoàn thành con sóng giảm.

Giá khô đậu tương hiện tại đang là hỗ trợ mạnh, nhà đầu tư tuần này ưu tiên quan sát hoặc kết thúc lệnh SELL nếu đang còn. Khả năng cao giá sẽ đảo chiều tăng lại từ hỗ trợ này, tuy vậy cần quan sát và xác nhận trước khi có chiến lược giao dịch cụ thể.

Đồ thị khô đậu tương khung tuần cho thấy giá đã về hỗ trợ quan trọng ở mức 400
Đồ thị khô đậu tương khung tuần cho thấy giá đã về hỗ trợ quan trọng ở mức 400

Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12 – Mã ZLEZ22

Nhận định tuần trước có phương án giá dầu đậu phá vỡ hỗ trợ 63.3x và xác nhận hình thành sóng C trong mô hình 3 sóng điều chỉnh giảm ABC ở khung tuần, nhà đầu tư sẽ chờ giá giảm và test lại 63.3x để vào lệnh SELL đã trở thành sự thật.

Tuần này chúng ta có chiến lược giao dịch rõ hơn cho dầu đậu là chờ SELL khi giá về lại test kháng cự 63.3x cho mục tiêu là vùng hỗ trợ 56.3x

Đồ thị dầu đậu tương khung D1
Đồ thị dầu đậu tương khung D1

Nhận định thị trường các hàng hóa nhóm Nguyên liệu công nghiệp

Cà phê Arabica tháng 12 – KCEZ22

Nhận định cà phê tuần trước hoàn toàn chính xác, giá về vùng quanh 218 sau đó tăng lên, cuối tuần dù đóng cửa ở mức 221.55, cơ bản chiến lược BUY cho cà phê đã thành công.

Tuần tới nhà đầu tư lặp lại chiến lược giao dịch, Chiến lược là chờ BUY ở quanh mức 218.xx cho mục tiêu giá về lại vùng 226.xx

Đồ thị cà phê Arabica khung D1
Đồ thị cà phê Arabica khung D1

Đường thô tháng 3/2023 – Mã SBEH23

Đường thô đang diễn biến ở khung giá và ngày càng thu hẹp mức hỗ trợ- kháng cự, dự báo giá đường sẽ di chuyển quanh mức 17.7x đến 18.4x, xu hướng của đường là không rõ ràng và vẫn ở mức cao. Nhà đầu tư ưu tiên giao dịch BUY/ SELL khi giá ở các hỗ trợ, kháng cự khi có xác nhận ở các khung ngắn hạn. Chúng tôi sẽ update các kế hoạch BUY/SELL của đường ở các bản tin tiếp theo trong tuần.

Đồ thị đường khung D1
Đồ thị đường khung D1

Cotton tháng 12 – CTEZ22

Cotton vẫn giảm mạnh, chiến lược giao dịch tuần tới nhà đầu tư chờ đợi giá về lại các vùng kháng cự tiềm năng tại mức xung quanh mức 100, mức 94 hoặc gần hơn ở mức 88.xx. Mục tiêu của đợt giảm này có thể là vùng giá rất xa ở 72.xx

Đồ thị Cotton khung D1

Cacao tháng 12 – CCEZ22

Giá ca cao tuần qua sau khi rớt mạnh đã về vùng hỗ trợ 2350.

Chiến lược giao dịch tuần tới là lệnh SELL khi giá về lại vùng kháng cự tiềm năng ở mức 2350 cho mục tiêu đầu tiên ở 2300.

Đồ thị Ca cao khung D1
Đồ thị Ca cao khung D1

Cà phê Rubusta tháng 11 – LRCX22

Chiến lược SELL cà phê Rubusta tuần qua hoàn toàn sát và đem lại kết quả tốt cho các nhà đầu tư theo giao dịch này.

Giá hiện tại đã về tiệm cận 2135 là mức hỗ trợ quan trọng, khả năng cao giá sẽ dao động quanh mức này trước khi có thể tăng trở lại, nhà đầu tư nên chốt lệnh SELL và chờ các xác nhận trước khi tiếp tục giao dịch cà phê Rubusta

Đồ thị cà phê Rubusta khung D1
Đồ thị cà phê Rubusta khung D1

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 26 đến 30.9.2022 nhóm Năng lượng

Nhận định thị trường dầu thô WTI tháng 11 – CLEX22

Nhìn chung lúc này xu hướng trung hạn của dầu thô đã là giá giảm, giá đang hướng về hỗ trợ 45.85, ưu tiên là lệnh SELL.

Dự báo tuần tới giá xăng có thể quay lại mức kháng cự ở mức quanh giá 87.00 sau đó giảm lại, nhà đầu tư ưu tiên lệnh SELL tại đây ( 86-87) cho mục tiêu đầu tiên ở mức 81-82.

Với giao dịch ngắn, nhà đầu tư cũng có thể quan sát để vào các lệnh BUY cho mục tiêu là 87.00

Đồ thị dầu thô khung D1
Đồ thị dầu thô khung D1

Khí tự nhiên tháng 11 – NGEX22

Khí tự nhiên có tuần thứ 4 giảm mạnh kể từ mức đỉnh, giá hiện tại đang tiếp cận vùng hỗ trợ của khung tuần ở mức 6.8xx, xu hướng trung hạn, ngắn hạn đã hình thành xu hướng giảm, lúc này nhà đầu tư ưu tiên lệnh SELL cho hàng hóa này.

Chiến lược giao dịch cho tuần tới là chờ cho khí tăng lên vùng hỗ trợ 7.777 để vào lệnh SELL, mục tiêu đầu tiên của lệnh này chính là mức giá hiện tại ở khoảng 6.4xx đến 6.867

Đồ thị khí tự nhiên khung D1
Đồ thị khí tự nhiên khung D1

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 26 đến 30.9.2022 với nhóm Kim Loại

Kim loại Bạc tháng 12 – SIEZ22

Bạ có tuần hồi phục, giá đang tiếp cận một kháng cự. Nhìn chung lúc này chiến lược giao dịch của Bạc là SELL và chờ SELL tại các vùng hỗ trợ tiềm năng. Mức nhà đầu tư có thể chờ đợi là Bạc hồi phục lại giá tại kháng cự 19.200 cho mục tiêu đầu tiên ở 18.500, mục tiêu 2 ở 17.700

Đồ thị Kim loại Bạc tháng 12 – SIEZ22
Đồ thị Kim loại Bạc tháng 12 – SIEZ22

Cám ơn các Bạn đã theo dõi bản tin Nhận định thị trường hàng hóa tuần 3.10 đến 8.10.2022 . Hẹn gặp trong các bản tin tiếp theo.

Để tham gia giao dịch thị trường hàng hóa phái sinh vui lòng đăng ký tài khoản để nhận hỗ trợ nhanh nhất. Chúc tất cả một tuần giao dịch hiệu quả.

Tư vấn trực tiếp xin liên hệ/ Zalo: 0339.337.337

Lưu ý các nhận định dựa trên sự phân tích kỹ thuật đồ thị Ichimoku, phân tích mang tính tham khảo, nhà đầu tư giao dịch bằng quyết định của mình, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư bất kỳ nào.

Tham gia các Group của chúng tôi để cập nhật sớm hơn các thông tin chia sẻ, bình luận:
– Facebook: https://www.facebook.com/giaodichhanghoa.net
– Telegram: https://t.me/thitruongtuonglai
– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCP1-0Cnbkh8ERDL7q3ilhpg
– Tiktok: https://www.tiktok.com/@giaodichhanghoa.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo