Nhận định thị trường ngày 16.04.2020

Dầu đậu tương – Tháng 5

Dầu đậu đang đi trong mô hình cái nêm, giá đang phản ứng với cạnh dươi, dự báo giá tiếp tục đi trong mô hình này và tăng lại sau mô hình bộ ba nến đảo chiều.

Buy vùng: 26.30 | STP: 26.15 | Target1 : 27, Target 2: 27.75

Lưu ý quan sát phản ứng ở cạnh dưới, nếu phá vỡ cạnh dưới sẽ đi theo mô hình giá phá vỡ của nêm tăng.

Đường tháng 5

Xu hướng chính vẫn là giảm, nhà đầu tư quan giá hồi lên để bán xuống.

Vùng giá 1:

Sell : 10.40 | Stp: 10.65 | Target: 10.00

Vùng giá 2:

Khi giá phá qua vùng giá 1, Sell : 11.45; stp: 11.65; target 1: 11.40, target 2: 10.00

Contact Me on Zalo
0339.337.337
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.