0339.337.337

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 15/05/2020

Phân tích biểu đồ kỹ thuật ngày 15/05

1. Chỉ số US$Index – Chỉ số sức mạnh đồng Đô la mỹ

Ngày 14/05 vừa qua chỉ số US$Index hình thành 1 cây nến tăng búa ngược. Giá mở cửa tại 100.2 xong tăng lên 100.56 rồi rồi giảm đóng cửa tại 100.26. Giá tăng lên vùng kháng cự thì giảm điểm trở lại cho thấy lực bán ở vùng kháng cự vẫn rất mạnh.
Dự báo:

 • D1 xu hướng tăng.
 • H4 xu hướng tăng lại.
 • H1 xu hướng tăng trong đó có những nhịp giảm điều chỉnh để tăng tiếp.

Kháng cự: 100.4; 100.9
Hỗ trợ : 99.4 ; 98.8

2. Bản tin hàng hóa – Đậu tương

Đậu tương biểu đồ Cash trong phiên ngày 14/05 tiếp tục hình thành 1 cây nến giảm. Giá mở phiên 829.8 sau đó giảm đóng cửa tại 827.9. Giá ko có nhiều thay đổi và diễn biến giằng co trong phiên.
Dự báo:

 • D1 Xu hướng giá giảm.
 • H4 xu hướng giá giảm trở lại, giá hiện tại đang được hỗ trợ bởi trend tăng H4, nếu phá vỡ trend tăng h4 giá còn giảm mạnh.
 • H1 xu hướng giá giảm vào trạng thái quá bán nên có nhịp tăng hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự : 850; 864
Hỗ trợ : 821; 805

3. Bản tin hàng hóa – Khô đậu tương

Khô đậu tương biểu đồ cash trong phiên giao dịch ngày 14/05 hình thành 1 cây giảm tiếp. Giá mở phiên tại 285.5 sau đó giảm đóng cửa tại 283.5. Giá liên tiếp gặp lực bán xuống khi tiếp cận vùng kháng cự 290. Vùng giá hiện tại đang đi sideway biên độ từ 280-290
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm, giá hiện tại đang ở trạng thái quá bán nên có những ngày tăng hồi.
 • H4 xu hướng giảm.
 • H1 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán nên có những nhịp tăng hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự: 292, 299
Hỗ trợ : 282.5; 279.8

4. Bản tin hàng hóa – Dầu đậu tương

Dầu đậu tương biểu đồ Cash trong phiên 14/05 hình thành 1 cây nến tăng mạnh. Giá mở phiên tại giá 25.54 sau đó tăng đóng cửa tại 25.85. Giá tăng khá mạnh khi có thông tin TQ mua hàng của Mỹ và được hỗ trợ bởi giá dầu thô.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giá giảm trong đó có những nhịp tăng hồi
 • H4 xu hướng giảm yếu dần có thể tăng trở lại nếu phá vỡ trend giảm h4.
 • H1 xu hướng giá tăng hồi.

Kháng cự : 26.4 ; 27.6
Hỗ trợ : 25.38 ; 24.7

5. Bản tin Hàng hóa – Ngô

Giá ngô biểu đồ cash trong phiên giao dịch 14/05 hình thành 1 cây nến giảm nhẹ. Giá mở cửa 312.2 sau đó giảm đóng cửa tại 311.5. Giá có diễn biến giằng co ít thay đổi trong cả phiên.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm và giá đi vào trạng thái quá bán nên có nhịp tăng hồi.
 • H4 xu hướng giảm trở lại.
 • H1 xu hướng giảm.

Kháng cự : 316; 323
Hỗ trợ : 306.5; 301

6. Bản tin hàng hóa – Lúa mỳ

Giá lúa mỳ biểu đồ Cash trong phiên giao dịch 14/05 hình thành 1 cây nến than nhỏ. Giá mở cửa tại 500 sau đó tăng giảm đóng cửa tại 501.5. Giá có ít biến động trong phiên khi đang có lực mua hỗ trợ ở vùng đáy cũ cân bằng lại với lực bán trước đó.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm trong đó có những ngày tăng hồi rồi giảm tiếp.
 • H4 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán nên có nhịp hồi nhẹ.
 • H1 xu hướng giảm trong đó có những nhịp hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự : 506, 516
Hỗ trợ : 491, 475

7. Bản tin hàng hóa – Đường

Giá Đường biểu đồ Cash trong phiên 14/05 hình thành 1 cây nến tăng. Giá mở cửa tại 10.29 rồi tăng đóng cửa tại 10.45. Giá hiện tại đã tăng phá vỡ trend giảm nên xu hướng còn tăng tiếp
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm trong đó có nhưng nhịp tăng hồi.
 • H4 xu hướng giá tăng trong đó có nhưng nhịp giảm điều chỉnh rồi tăng tiếp.
 • H1 xu hướng tăng trở lại.

Kháng cự : 10.6 ; 10.97
Hỗ trợ : 10.02 ; 9.85

8. Bản tin Hàng hóa – Cafe Arabica

Giá Cafe Arabica biểu đồ Cash trong phiên 14/05 hình thành 1 cây nến tăng mạnh. Giá mở cửa tại 104.1 sau đó tăng đóng cửa tại 105.7. Giá hiện tại đang tiếp cận trend tăng dài hạn, nên có lực mua hỗ trợ lại.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm yếu dần trong đó có những ngày tăng hồi.
 • H4 xu hướng giảm trở lại.
 • H1 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán kết hợp trend tăng hỗ trợ nên giá có những nhịp tăng hồi.

Kháng cự: 111.5 , 120
Hỗ trợ : 104 , 102

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo