0339.337.337

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 14/05/2020

Phân tích biểu đồ kỹ thuật ngày 14/05

1. Chỉ số US$Index – Chỉ số sức mạnh đồng Đô la mỹ

Ngày 13/05 vừa qua chỉ số US$Index hình thành 1 cây nến tăng có chân dài. Giá mở cửa tại 100 xong giảm xuống 99.55 rồi tăng lại đóng cửa tại 100.2. Giá giảm đầu phiên và tăng mạnh lại vào cuối phiên khi có các thông tin cơ bản tốt khi Fed không thay đổi lãi suất.
Dự báo:

 • D1 xu hướng tăng.
 • H4 xu hướng tăng lại.
 • H1 xu hướng tăng trở lại.

Kháng cự: 100.4; 100.9
Hỗ trợ : 99.4 ; 98.8

2. Bản tin hàng hóa – Đậu tương

Đậu tương biểu đồ Cash trong phiên ngày 13/05 tiếp tục hình thành 1 cây nến giảm mạnh. Giá mở phiên 840 sau đó giảm đóng cửa tại 829.2. Đây là cây nên áp đảo trong cả phiên xác nhận nhịp giảm tiếp sau khi hình thành 2 cây nến doji.
Dự báo:

 • D1 Xu hướng giá giảm.
 • H4 xu hướng giá giảm trở lại, giá hiện tại đang được hỗ trợ bởi trend tăng H4, nếu phá vỡ trend tăng h4 giá còn giảm mạnh.
 • H1 xu hướng giá giảm vào trạng thái quá bán nên có nhịp hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự : 850; 864
Hỗ trợ : 821; 805

3. Bản tin hàng hóa – Khô đậu tương

Khô đậu tương biểu đồ cash trong phiên giao dịch ngày 13/05 hình thành 1 cây giảm lại. Giá mở phiên tại 287.5 sau đó tăng lên đóng cửa tại 285.6. Giá liên tiếp gặp lực bán xuống khi tiếp cận vùng kháng cự 290. Vùng giá hiện tại đang đi sideway biên độ từ 280-290
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm, giá hiện tại đang ở trạng thái quá bán nên có những ngày tăng hồi.
 • H4 xu hướng giảm trở lại.
 • H1 xu hướng giảm, giá có những nhịp tăng hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự: 292, 299
Hỗ trợ : 282.5; 279.8

4. Bản tin hàng hóa – Dầu đậu tương

Dầu đậu tương biểu đồ Cash trong phiên 13/05 hình thành 1 cây nến giảm tiếp. Giá mở phiên tại giá 25.85 sau đó giảm đóng cửa tại 25.55. Giá giảm mạnh phá vỡ trend tăng ngắn hạn nên giá còn giảm tiếp
Dự báo:

 • D1 xu hướng giá giảm
 • H4 xu hướng giá giảm trở lại.
 • H1 xu hướng giá giảm vào quá bán nên có nhịp tăng hồi nhẹ rồi giảm tiếp.

Kháng cự : 26.4 ; 27.6
Hỗ trợ : 25.38 ; 24.7

5. Bản tin Hàng hóa – Ngô

Giá ngô biểu đồ cash trong phiên giao dịch 13/05 hình thành 1 cây nến giảm mạnh. Giá mở cửa 315.8 sau đó giảm đóng cửa tại 311.9. Giá chịu lực bán áp đảo trong cả phiên nên có xu hướng giảm tiếp
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm và giá đi vào trạng thái quá bán nên có nhịp tăng hồi.
 • H4 xu hướng tăng yếu có thể chuyển sang xu hướng giảm trong hôm nay.
 • H1 xu hướng giảm trở lại.

Kháng cự : 316; 323
Hỗ trợ : 306.5; 301

6. Bản tin hàng hóa – Lúa mỳ

Giá lúa mỳ biểu đồ Cash trong phiên giao dịch 13/05 hình thành 1 cây nến giảm mạnh. Giá mở cửa tại 513.4 sau đó giảm đóng cửa tại 500.4. Giá chịu lực bán áp đảo trong cả phiên phá vỡ cả trend tăng dài hạn nên giá còn giảm tiếp.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm trong đó có những ngày tăng hồi rồi giảm tiếp.
 • H4 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán nên có nhịp hồi nhẹ.
 • H1 xu hướng giảm trong đó có những nhịp hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự : 508, 516
Hỗ trợ : 491, 475

7. Bản tin hàng hóa – Đường

Giá Đường biểu đồ Cash trong phiên 13/05 hình thành 1 cây nến búa tăng. Giá mở cửa tại 10.22 giảm về 10.09 rồi tăng đóng cửa tại 10.27. Giá hiện tại vẫn đang trong quá trình điều chỉnh của nhịp tăng ngăn hạn trước đó và có thể tăng lại từ vùng giá này.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm trong đó có nhưng nhịp tăng hồi.
 • H4 xu hướng giá tăng trong đó có nhưng nhịp giảm điều chỉnh rồi tăng tiếp.
 • H1 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán nên có thể tăng trở lại. Nếu giá tăng phá vỡ trend giảm h1 thì nhịp tăng trở lại.

Kháng cự : 10.51 ; 10.97
Hỗ trợ : 10.02 ; 9.85

8. Bản tin Hàng hóa – Cafe Arabica

Giá Cafe Arabica biểu đồ Cash trong phiên 13/05 hình thành 1 cây nến giảm mạnh. Giá mở cửa tại 105.3 sau đó giảm đóng cửa tại 103.9. Giá hiện tại đang tiếp cận trend tăng dài hạn, nên có lực mua hỗ trợ lại.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm yếu dần trong đó có những ngày tăng hồi.
 • H4 xu hướng giảm trở lại.
 • H1 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán kết hợp trend tăng hỗ trợ nên giá có những nhịp tăng hồi. Trong trường hợp giá phá vỡ trend tăng thì còn giảm mạnh tiếp.

Kháng cự: 111.5 , 120
Hỗ trợ : 104 , 102

6 thoughts on “NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 14/05/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo