0339.337.337

Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng

Kính Gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sau:

STTMã hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1SBEH21Đường 03/202126/02/2021Trước 23:00 ngày 24/02/2021

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hàng ngày 10/08/2021

3 thoughts on “Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo