0339.337.337

Đầu tư hàng hóa phái sinh có hợp pháp không?

Bài 3. Đầu tư hàng hóa phái sinh có hợp pháp không?

Đầu tư hàng hóa hợp pháp hay không? Bạn đã quen với thị trường chứng khoán, bạn cũng đã nghe nói về các thị trường ngoại hối, forex… nhưng bạn biết gì về giao dịch hàng hóa phái sinh tại sở giao dịch hàng hóa Việt nam?

Tại Việt nam, Nhiều người thận trọng chỉ tham gia giao dịch chứng khoán cơ sở, ít người biết rằng kênh giao dịch hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt nam hoàn toàn hợp pháp và mang lại cơ hội lợi nhuận cao với mức T+0 và Margin x10 lần.

Sở giao dịch hàng hóa Việt nam (MXV) – Pháp Lý

Theo Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ban hành ngày 28/12/2006 “Quy định chi tiết Luật Thương mại về việc thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa và hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hóa” và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP về việc “Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa”, giao dịch phái sinh hàng hóa kỳ hạn được giám sát bởi:

Chính phủ: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc quản lý hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các chế độ về thuế, phí, lệ phí đối với hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa; phối hợp với Bộ Công Thương trong việc thẩm tra năng lực tài chính của các sáng lập viên của Sở Giao dịch hàng hóa.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc quản lý hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Các giấy phép hoạt động giao dịch hàng hóa tại MXV, Công ty GCL và CN Thanh hóa:

Giấy phép thành lập sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

Giấy phép giao dịch hàng hoá của Gia Cát Lợi

 

Đầu tư hàng hóa hợp pháp  hay không?
Giấy phép giao dịch hàng hóa Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
Giấy phép hoạt động của Chi nhánh Thanh Hóa – Công ty Gia Cát Lợi

Các giấy phép về liên thông giao dịch với sở giao dịch hàng hóa thế giới

Xác nhận liên thông sở giao dịch hàng hóa quốc tế từ Bộ Công Thương.

Vậy cuối cùng, bạn nghĩ đầu tư hàng hóa hợp pháp hay không?.

Nhà đầu tư yên tâm về tính pháp lý, được luật pháp Việt nam bảo vệ trước các giao dịch hàng hóa tại sở.

Đăng ký tài khoản giao dịch:https://giaodichhanghoa.net/mo-tai-khoan-2/

Tham gia nhóm HHPS Zalo: https://zalo.me/g/ybqdyf026

Contact Me on Zalo