0339.337.337

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 13/05/2020

Phân tích biểu đồ kỹ thuật ngày 13/05

1. Chỉ số US$Index – Chỉ số sức mạnh đồng Đô la mỹ

Ngày 12/05 vừa qua chỉ số US$Index hình thành 1 cây nến giảm. Giá mở cửa tại 100.22 xong giảm đóng cửa tại 100. Giá giảm mạnh đầu phiên và tăng lại vào cuối phiên
Dự báo:

 • D1 xu hướng chưa rõ ràng.
 • H4 xu hướng tăng và đang điều chỉnh giảm. Nếu giảm gãy trend tăng h4 thì giá giảm lại.
 • H1 xu hướng đang giảm.

Kháng cự: 100.4; 100.9
Hỗ trợ : 99.4 ; 98.8

2. Bản tin hàng hóa – Đậu tương

Đậu tương biểu đồ Cash trong phiên ngày 12/05 tiếp tục hình thành 1 cây nến doji. Giá mở phiên 843.6 sau đó tăng rồi giảm trong phiên trc khi đóng cửa tại 842.7. Giá có lúc đã tiến sát trendline giảm dài nhưng ngay lập tức có lực bán xuống.
Dự báo:

 • D1 Xu hướng giá giảm trong đó có những nhip tăng hồi.
 • H4 xu hướng tăng trong đó có những nhịp giảm điều chỉnh.
 • H1 xu hướng giá giảm trở lại.

Kháng cự : 850; 864
Hỗ trợ : 821; 805

3. Bản tin hàng hóa – Khô đậu tương

Khô đậu tương biểu đồ cash trong phiên giao dịch ngày 12/05 hình thành 1 cây tăng mạnh. Giá mở phiên tại 285.2 sau đó tăng lên đóng cửa tại 287.6. Giá có lực mua tốt trong phiên. Giá hiện tại đang kẹt trong mô hình cần chờ giá phá vỡ vùng sideway.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm, giá hiện tại đang ở trạng thái quá bán nên có những ngày tăng hồi.
 • H4 xu hướng tăng
 • H1 xu hướng chưa rõ ràng.

Kháng cự: 292, 299
Hỗ trợ : 282.5; 279.8

4. Bản tin hàng hóa – Dầu đậu tương

Dầu đậu tương biểu đồ Cash trong phiên 12/05 hình thành 1 cây nến giảm tiếp. Giá mở phiên tại giá 26.09 sau đó giảm đóng cửa tại 25.9. Giá vẫn đang chịu áp lực bán lớn nên giá vẫn giảm.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giá giảm
 • H4 xu hướng giá giảm trở lại.
 • H1 xu hướng giá giảm vào quá bán nên có nhịp tăng hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự : 26.4 ; 27.6
Hỗ trợ : 25.38 ; 24.7

5. Bản tin Hàng hóa – Ngô

Giá ngô biểu đồ cash trong phiên giao dịch 12/05 hình thành 1 cây nến tăng mạnh. Giá mở cửa 312 sau đó tăng đóng cửa tại 316.2. Đầu phiên giá giảm, nhưng cuối phiên tăng rất mạnh
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm và giá đi vào trạng thái quá bán nên có nhịp tăng hồi.
 • H4 xu hướng tăng trong đó có các nhịp giảm điều chỉnh rồi tăng tiếp.
 • H1 xu hướng tăng trở lại.

Kháng cự : 316; 323
Hỗ trợ : 306.5; 301

6. Bản tin hàng hóa – Lúa mỳ

Giá lúa mỳ biểu đồ Cash trong phiên giao dịch 12/05 hình thành 1 cây nến giảm mạnh có chân dài. Giá mở cửa tại 516.5 sau đó giảm về 507 rồi tăng đóng cửa tại 513.4. giá giảm mạnh trong phiên và tăng hồi vào cuối phiên nhưng lục tăng ko giữ dc nên vẫn kết phiên giảm điểm.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm yếu dần trong đó có những ngày tăng hồi rồi giảm tiếp.
 • H4 xu hướng giảm trở lại
 • H1 xu hướng giảm trong đó có những nhịp hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự : 516, 525
Hỗ trợ : 505, 491

7. Bản tin hàng hóa – Đường

Giá Đường biểu đồ Cash trong phiên 12/05 giá hình thành 1 cây nến tăng lại Giá mở cửa tại 10.10 sau đó tăng đóng cửa tại 10.24. Giá hiện tại vẫn đang trong quá trình điều chỉnh của nhịp tăng ngăn hạn trước đó và có thể tăng lại từ vùng giá này.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm trong đó có nhưng nhịp tăng hồi.
 • H4 xu hướng giá tăng trong đó có nhưng nhịp giảm điều chỉnh rồi tăng tiếp.
 • H1 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán nên có thể tăng trở lại. nếu giá tăng phá vỡ trend giảm h1 thì nhịp tăng trở lại.

Kháng cự : 10.51 ; 10.97
Hỗ trợ : 10.02 ; 9.85

8. Bản tin Hàng hóa – Cafe Arabica

Giá Cafe Arabica biểu đồ Cash trong phiên 12/05 hình thành 1 cây nến giảm mạnh. Giá mở cửa tại 108.5 sau đó giảm đóng cửa tại 105.8. Giá chịu lực bán áp đảo trong cả phiên nên giá còn giảm tiếp
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm yếu dần trong đó có những ngày tăng hồi.
 • H4 xu hướng giảm trở lại
 • H1 xu hướng giảm trở lại, giá có những lúc tăng hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự: 111.5 , 120
Hỗ trợ : 104, 102

One thought on “NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 13/05/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo