0339.337.337

BẢN TIN NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 12/05/2020

 1. Bản tin hàng hóa – Đậu tương

Đậu tương biểu đồ Cash trong phiên ngày 11/05 hình thành 1 cây nến doji. Giá mở phiên  gapup 843.6 sau đó tăng rồi giảm trong phiên trc khi đóng cửa tại 844. Giá có lúc đã tiến sát trendline giảm dài nhưng ngay lập tức có lực bán xuống.

Dự báo:

 • D1 Xu hướng giá giảm trong đó có những nhip tăng hồi.
 • H4 xu hướng tăng trong đó có những nhịp giảm điều chỉnh.
 • H1 xu hướng giá tăng vào trạng thái quá mua nên có thể giảm trở lại nếu giá phá vỡ trend tăng h1

Kháng cự : 850; 864

Hỗ trợ     :  821; 805

2. Bản tin hàng hóa – Khô dậu tương

Khô đậu tương biểu đồ cash trong phiên giao dịch ngày 11/05 hình thành 1 cây nến giảm búa ngược. Giá mở phiên tại 286.4 sau đó tăng lên 289.2 rồi giảm đóng cửa tại 285.1. đầu phiên giá tăng tốt nhưng đến cuối phiến giá giảm mạnh khi gặp áp lực bán tại vùng kháng cự

Dự báo:

D1 xu hướng giảm, giá hiện tại đang ở trạng thái quá bán nên có những ngày tăng hồi.
H4 xu hướng chưa rõ ràng
H1 xu hướng tăng đang ở trạng thái quá mua nên đang giảm trở lại
Kháng cự: 292, 299

Hỗ trợ : 282.5; 279.8

3. Bản tin hàng hóa – Dầu đậu tương

Dầu đậu tương biểu đồ Cash trong phiên 11/05 hình thành 1 cây nến giảm nhẹ. Giá mở phiên tại giá 26.21 sau đó giảm đóng cửa tại 26.14. giá đầu phiên tăng nhưng giảm mạnh vào cuối phiên.

Dự báo:

 • D1 xu hướng giá giảm
 • H4 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua nên đang giảm điều chỉnh.
 • H1 xu hướng giá giảm trở lại.

Kháng cự : 26.4  ; 27.6

Hỗ trợ     : 25.38 ; 24.7

4. Bản tin hàng hóa – Ngô

Giá ngô biểu đồ cash trong phiên giao dịch 11/05 hình thành 1 cây nến giảm mạnh. Giá mở cửa 314.6 sau đó giảm đóng cửa tại 311.4. Giá hiện tại đang tăng phá vỡ trend giảm dài hạn trước đó và đang hình thành xu hướng mới

Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm và giá đi vào trạng thái quá bán nên có nhịp tăng hồi.
 • H4 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua nên có nhịp giảm điều chỉnh.
 • H1 xu hướng giảm trở lại.

Kháng cự : 316; 323

Hỗ trợ     :  306.5; 301

5. Bản tin hàng hóa – Lúa mỳ

Giá lúa mỳ biểu đồ Cash trong phiên giao dịch 11/05 hình thành 1 cây nến giảm mạnh. Giá mở cửa tại 523.1 sau đó tăng  đóng cửa tại 515.8. đây là cây nến có lực bán áp đảo trong cả phiên nên giá có xu hướng giảm trở  lại.

Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm yếu dần trong đó có những ngày tăng hồi rồi giảm tiếp.
 • H4 xu hướng giảm trở lại
 • H1 xu hướng giảm trong đó có những nhịp hồi rồi giảm tiếp

Kháng cự :  525, 535

Hỗ trợ      :  516; 505

6. Bản tin hàng hóa – Đường

Giá Đường biểu đồ Cash trong phiên 11/05 giá hình thành 1 cây nến giảm. Giá mở cửa tại 10.32 sau đó giảm đóng cửa tại 10.09. Đây là cây nến giảm mạnh áp đảo cả phiên. Giá hiện tại vẫn đang trong quá trình điều chỉnh của nhịp tăng ngăn hạn trước đó.

Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm trong đó có nhưng nhịp tăng hồi.
 • H4 xu hướng giá tăng trong đó có nhưng nhịp giảm điều chỉnh rồi tăng tiếp.
 • H1 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán nên có thể tăng trở lại từ các mức hỗ trợ. Nếu phá vỡ vùng giá 9.85 thì xu hướng giảm dại hạn lại tiếp diễn.

Kháng cự : 10.51 ; 10.97

Hỗ trợ     :  10.02 ; 9.85

7. Bản tin hàng hóa – Cafe Arabica

Giá Cafe Arabica biểu đồ Cash trong phiên 11/05 hình thành 1 cây nến giảm Giá mở cửa tại 109.8 sau đó tăng lên 111.3 rồi giảm đóng cửa tại 108.4. giá chịu lực bán áp đảo so với phiên hôm trước.

Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm yếu dần trong đó có những ngày tăng hồi.
 • H4 xu hướng tăng trong đó có những nhịp giảm điều chỉnh.
 • H1 xu hướng tăng vào vùng quá mua, nến có nhịp giảm điều chỉnh rồi tăng tiếp. nếu gãy trendline tăng trong H1 thì xu hướng giảm dài hạn trở lại.

Kháng cự: 113 , 120

Hỗ trợ     : 104, 102

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo