0339.337.337

Nhận định thị trường hàng hóa ngày 07/05/2020

  1. Bản tin hàng hóa – Đậu tương
Biểu đồ Chart D1 Đậu tương

Đậu tương biểu đồ Cash trong phiên ngày 06/05 hình thành 1 cây nến giảm mạnh. Giá mở phiên 828.8 sau đó giảm về đóng cửa tại 822.2. Đây là cây nến có lực giảm mạnh bao phủ cây nến trước đó nên lực giảm vẫn đang áp đảo.
Dự báo:

• D1 Xu hướng giá giảm.
• H4 xu hướng giá giảm lại.
• H1 xu hướng giá giảm trong đó có những nhịp tăng hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự : 830; 835
Hỗ trợ : 818; 805

2. Bản tin hàng hóa – Khô đậu tương

Biểu đồ Chart D1 khô đậu tương

Khô đậu tương biểu đồ cash trong phiên giao dịch ngày 06/05 hình thành 1 cây nến giảm búa ngước. Giá mở phiên tại 283.8 sau đó tăng lên 287 rồi giảm đóng cửa tại 282.6. Giá đã có thời điểm tăng mạnh trong phiên rồi cuối phiên có lục bán áp đảo nên giá vẫn đang trong áp lực bán mạnh
Dự báo:

• D1 xu hướng giảm, giá hiện tại đang ở trạng thái quá bán nên có những ngày tăng hồi.
• H4 xu hướng giảm trở lại.
• H1 xu hướng giảm trong đó có những nhịp hồi rồi giảm tiếp

Kháng cự: 290; 292
Hỗ trợ : 282; 279.8 ; 273

3. Bản tin hàng hóa – Dầu đậu tương

Biểu đồ Chart D1 Dầu đậu tương

Dầu đậu tương biểu đồ Cash trong phiên 06/05 hình thành 1 cây nến giảm bao phủ cây nến trước đó. Giá mở phiên tại giá 25.92 sau đó giảm đóng cửa tại 25.48. Đây là cây nến có lực bán áp đảo bao phủ nến trước nên xu hướng còn giảm.
Dự báo:

• D1 Xu hướng giá giảm. vùng giá hiện tại đang ở trạng thái quá bán nên có những ngày tăng hồi.
• H4 Xu hướng giảm trở lại.
• H1 xu hướng giá giảm vào vùng quá bán nên có những lúc hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự : 26.2 ; 26.4
Hỗ trợ : 24.7 ; 24.4

4. Bản tin hàng hóa – Ngô

Giá ngô biểu đồ cash trong phiên giao dịch 06/05 hình thành 1 cây nến giảm. Giá mở cửa 311.2 sau đó giảm đóng cửa tại 307.6. đây là cây nến có lực bán áp đảo trong cả phiên phủ định cây nến tăng trước đó. Nên giá vẫn còn giảm
Dự báo:

• D1 xu hướng giảm và giá đi vào trạng thái quá bán nên có những phiên tăng hồi.
• H4 xu hướng giảm trở lại
• H1 xu hướng giảm trở lại trong đó có những nhịp tăng hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự : 314; 323
Hỗ trợ : 305; 301

5. Bản tin hàng hóa – Lúa mỳ

Biểu đồ Chart D1 Lúa mì

Giá lúa mỳ biểu đồ Cash trong phiên giao dịch 06/05 hình thành 1 cây nến giảm. Giá mở cửa tại 519.4 sau đó giảm đóng cửa tại 515.5. Đây là cây nến có lực giảm nhẹ thể hiện xu hướng chưa rõ ràng
Dự báo:

• D1 xu hướng giảm yếu dần trong đó có những ngày tăng hồi.
• H4 xu hướng chưa rõ ràng.
• H1 xu hướng chưa rõ ràng cần quan sát thêm.

Kháng cự : 520, 530
Hỗ trợ : 505; 490

6. Bản tin hàng hóa – Đường

Giá Đường biểu đồ Cash trong phiên 06/05 giá hình thành 1 cây nến giảm lại. Giá mở cửa tại 10.61 sau đó giảm đóng cửa tại 10.27. Đây là cây nên có lực giảm mạnh phủ định cây nến tăng trước đó. Nên giá còn giảm điều chỉnh tiếp
Dự báo:

• D1 xu hướng đảo chiều sang tăng.
• H4 xu hướng giá tăng trong đó có nhưng nhịp giảm điều chỉnh rồi tăng tiếp.
• H1 xu hướng giảm và còn giảm tiếp.

Kháng cự : 10.45 ; 10.83
Hỗ trợ : 10. ; 9.7

7. Bản tin hàng hóa – Cafe Arabica

Giá Cafe Arabica biểu đồ Cash trong phiên 06/05 hình thành 1 cây nến doji. Giá mở cửa tại 108.4 rồi giảm đóng cửa tại 108. Đây là cây nến cho thấy tâm lý lưỡng lự chưa rõ ràng của thị trường. lực tăng trước đó tạm thời đã bị chặn lại do áp lực bán xuống khi giá hướng đến trendline giảm
Dự báo:

• D1 xu hướng giảm trong đó có những ngày tăng hồi rồi giảm tiếp.
• H4 xu hướng giảm yếu dần, giá đang có nhịp hồi cần quan sát thêm.
• H1 xu hướng tăng phục hồi vào vùng quá mua, nến giá có thể giảm lại khi gặp trend giảm kháng cự.

Kháng cự: 109.5; 113
Hỗ trợ : 102 ; 99

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo