0339.337.337

Ý tưởng giao dịch hàng hóa ngày 08.05.2020

Đường tháng 7

Đường vẫn đang nàm trong mô hình cụm inside bar, nến D1 hôm qua kết bằng một Pin bar tạo mô hình đang hẹp dần, tự tính sẽ có mô hình phá vỡ trong tuần tới.

Nhà đầu tư canh lệnh bán tại mức 10.25 – 10.29 | Dừng lỗ tại 10.55 – 10.60 | R1 tại 10.0x | R2 tại 9.3x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo