Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi

Category Archives: Chưa phân loại

Nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 08/05 đến 13/5/2023

333Chào mừng bạn đến với bản tin nhận định thị trường hàng hóa của team D.Commodity thuộc Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Đây là bản tin Nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 07/05/2025, chúng tôi sẽ đưa ra các nhận định về thị trường các hàng hóa thuộc bốn nhóm: Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Năng lượng, Kim loại. Trước tiên chúng ta có một số […]