0339.337.337

Quản trị vốn trong giao dịch hàng hóa phái sinh

Quản trị vốn trong giao dịch hàng hóa phái sinh

Phương thức quản trị vốn trong giao dịch hàng hóa phái sinh sẽ giúp bạn giao dịch thành công trong thị trường nhiều biến động và là cách thức duy nhất để chiến thắng thị trường.

Phân biệt quản trị rủi ro và quản trị vốn

  • Quản lý rủi ro là việc xử lý quá trình tăng trưởng tài khoản của bạn và xác định được số mức sụt giảm tài khoản đầu tư từ mức vốn đỉnh đến mức vốn đáy trong một khoảng thời gian nhất định nào đó cũng như chuỗi thua liên tục.
  • Quản lý vốn được biết đến là một phương pháp xử lý khối lượng vào lệnh của bạn một cách lặp đi lặp lại nhằm gia tăng cơ hội lợi nhuận được nhiều nhất.

Quản trị rủi ro như thế nào cho đúng

  • Tìm ra được mức cân bằng nhất giữa 2 việc: Rủi ro quá nhiều và Rủi ro quá ít; Rủi ro quá nhiều sẽ khiến Drawdown của bạn sẽ rất lớn và cũng như khả năng tăng trưởng số vốn cực kỳ lớn.
  • Và ngược lại, rủi ro quá ít sẽ khiến Drawdown của bạn trở nên khả quan hơn, nhưng tài khoản tăng trưởng sẽ chậm hơn rất nhiều.

Quản lý rủi ro có nghĩa là một Trader cần phải nhận thức và hiểu được sự khác nhau của các mức khối lượng vào lệnh khác nhau. Hơn nữa, quản lý rủi ro cũng bao gồm việc xử lý khi nào nên cắt giảm rủi ro và thực hiện các biện pháp khác để nâng cao được hiệu suất.

Do đó, quản lý rủi ro chính là cơ sở và là tiền đề của việc quản lý vốn trong giao dịch hàng hóa phái sinh.

Phương thức quản trị vốn trong giao dịch hàng hóa phái sinh

Là phương pháp xác định khối lượng vào lệnh theo một điều kiện nhất định cụ thể nào đó. Quản lý vốn là cách chia nhỏ tài khoản giao dịch của mình ra để có thể quản lý rủi ro và kiểm soát được các mức độ rủi ro khác nhau, đồng thời tối ưu hoá lợi nhuận lên được tối đa.

6 lời khuyên để bạn cần nắm rõ và thực hiện tốt việc quản lý rủi ro, quản trị vốn trong giao dịch

  • LỜI/LỖ khi giao dịch hàng hóa phái sinh là bài toán xác suất.
  • Chuỗi giao dịch LỜI/LỖ có tính chất ngẫu nhiên, không biết trước.
  • Nếu chuỗi lệnh LỜI kiếm được nhiều hơn chuỗi lệnh LỖ thì bạn là người chiến thắng và ngược lại.
  • Nếu mất hết tiền cho chuỗi lệnh LỖ ngẫu nhiên thì bạn sẽ không còn tiền cho chuỗi lệnh LỜI ngẫu nhiên tiếp sau.
  • Vì vậy luôn phải giữ tiền để giao dịch kể cả sau một chuỗi lệnh LỖ dài.

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết quản trị vốn trong giao dịch hàng hóa phái sinh, hẹn gặp lại ở các chủ đề khác nhé.

Contact Me on Zalo