Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi

Category Archives: Ngô

Các báo cáo quan trọng của nông sản.

Một số các báo cáo quan trọng nông sản nhà đầu tư cần nắm để có được các giao dịch thuận lợi. Các báo cáo quan trọng của nông sản cần quan sát: Báo cáo giao hàng (tối thứ 2 hàng tuần 11h) https://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_gr101.txt 2. Báo cáo tiến độ gieo trồng (đêm thứ 2 hàng tuần trong mùa gieo trồng, 3h sáng) https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/8336h188j?locale=en 3. Báo cáo xuất khẩu (tối thứ 5 vào 8h) Export Sales […]