0339.337.337

Các báo cáo quan trọng của nông sản

Các báo cáo quan trọng của nông sản.

Một số các báo cáo quan trọng nông sản nhà đầu tư cần nắm để có được các giao dịch thuận lợi.

Các báo cáo quan trọng của nông sản cần quan sát:

  1. Báo cáo giao hàng (tối thứ 2 hàng tuần 11h)

https://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_gr101.txt

2. Báo cáo tiến độ gieo trồng (đêm thứ 2 hàng tuần trong mùa gieo trồng, 3h sáng)

https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/8336h188j?locale=en

3. Báo cáo xuất khẩu (tối thứ 5 vào 8h)

Export Sales Weekly Historical Data

https://apps.fas.usda.gov/export-sales/h801.htm ( Soybean)

https://apps.fas.usda.gov/export-sales/h401.htm ( Ngô )

https://apps.fas.usda.gov/export-sales/h107.htm ( Lúa mì )

4. Báo cáo cung cầu hàng tháng (vào 1 trong các ngày mùng 9/10/11/12 hàng tháng)

https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/

5. Báo cáo tồn kho quý (Cuối mỗi quý, 4 lần 1 năm)

https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/xg94hp534?locale=en

6. Báo cáo diện tích gieo trồng (Cuối tháng 3 hàng năm, 1 lần 1 năm, dự đoán diện tích trước mùa gieo trồng)

https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/x633f100h?locale=en

7. Báo cáo nghiền đậu tương NOPA

http://www.nopa.org/resources/nopa-crush-report/  (không xem được free)

Đăng ký tài khoản giao dịch:https://giaodichhanghoa.net/mo-tai-khoan-2/

Tham gia nhóm HHPS Zalo: https://zalo.me/g/ybqdyf026

Contact Me on Zalo