Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi

Category Archives: Đậu tương

Bài 2.1. Thông số cơ bản cho giao dịch dầu đậu tương (ZLE).

Giao dịch dầu đậu tương mã hợp đồng (ZLE) là sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư, ngoài việc lựa chọn phân tích kỹ thuật dầu đậu tương, NĐT cũng cần quan tâm đến các yếu tố cơ bản và các yếu tố tác động đến sản phẩm này. Các thông số cơ bản về hợp đồng giao dịch dầu đậu tương tương lai (ZLE). Giao dịch tại sàn: CBOT (Chicago – Mỹ) Đơn […]

Các báo cáo quan trọng của nông sản.

Một số các báo cáo quan trọng nông sản nhà đầu tư cần nắm để có được các giao dịch thuận lợi. Các báo cáo quan trọng của nông sản cần quan sát: Báo cáo giao hàng (tối thứ 2 hàng tuần 11h) https://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_gr101.txt 2. Báo cáo tiến độ gieo trồng (đêm thứ 2 hàng tuần trong mùa gieo trồng, 3h sáng) https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/8336h188j?locale=en 3. Báo cáo xuất khẩu (tối thứ 5 vào 8h) Export Sales […]