0339.337.337

giao dịch với price action

Giao dịch với Price Action

Giao dịch với Price Action  là gì?

Là phương pháp giao dịch theo hành động giá, , tức là căn cứ và diễn biến của giá tức thời để tìm cơ hội giao dịch. Cùng với Inside Bar và Fakey, Mô hình nến Pin Bar được sử dụng trong việc phân tích hành động giá (price action) trên thị trường. Nó được sử dụng để tìm tín hiệu đảo chiều hoặc củng cố xu hướng.

Price Action hãy xem là điểm để vào lệnh, các yếu tố cơ bản sau đây bạn luôn phải xác định trước:

1.Market Swings

2.Support & Resistance

3.Trend Lines & Channels

4.Price Action With Volume

5.Price Action With Indicators

10 mẫu hình Price Action

1.Nến đảo chiều (reversal bar)

2.Nến đảo chiều chủ chốt (key reversal bar)

3.Nến đuối sức (exhaustion bar)

4.Pinocchio bar (pin bar)

5.Nến đảo chiều 2 thanh (two-bar reversal)

6.Nến đảo chiều 3 thanh (three-bar reversal)

7.Nến hồi lại 3 thanh (three-bar pullback)

8.Inside bar

9.Outside bar

10.NR7

Đây là bài viết giới thiệu cơ bản về phương pháp giao dịch theo Price Action, các bài viết chi tiết về phương pháp vào lệnh của từng mẫu hình sẽ được GCL giới thiệu chi tiết ở những bài viết tiếp theo.

Contact Me on Zalo