0339.337.337

Tính thời điểm trong giao dịch bằng ichimoku.

Một trong những yếu tố quan trọng trong giao dịch đó là thời điểm, yếu đố này vô cùng quan trọng và những nhà đầu tư hơn nhau ở việc tính thời điểm trong giao dịch.

Hôm nay chúng ta sẽ học cách Tính thời điểm trong giao dịch bằng ichimoku, hệ thống giao dịch đám mây huyền thoại.

Trong ichimoku có 5 thành phần bao gồm Taken sen, Kijun sen, Chiku, SpanA, SPanB. Vùng không gian giữa Span A và Span B gọi làm đám mây Kumo.

 • Span A là trung bình của Taken Sen và Kijun Sen tiến về 26 phiên
 • Span B là trung bình của Điểm cao nhất và thấp nhất của 52 phiên và tiến về phía trước 26 nến.

Điều đặc biệt là khác với các chỉ báo khác, đám mây Kumo được đưa về phía trước 26 phiên đây cũng là đặc điểm để chúng ta có thể tính trước được biến động của giá trong tương lai.

Ngày biến đổi trùng với thời điểm đám mây giao cắt nhau ở đồ thị Lúa mỳ tháng 3.2022
Ngày biến đổi trùng với thời điểm đám mây giao cắt nhau ở đồ thị Lúa mỳ tháng 3.2022

Về lý thuyết sóng trong ichimoku, chúng ta điểm lại một số các nét chính của nó như sau:

Có 3 dạng sóng cơ bản làm cơ sở cho lý thuyết sóng Ichimoku, bao gồm: 1. Sóng I. 2. Sóng V. 3. Sóng N. Gọi là 3 dạng sóng cơ bản nhưng nó cũng giống như lý thuyết số học Ichimoku, mỗi thành phần lại liên đới với các thành phần còn lại.

Hình dưới đây sẽ giúp bạn hiểu sự liên quan của 3 dạng sóng:

Các sóng trong ichimoku và sự liên quan của các sóng này.

Đám mây kumo là phần giao của Span A và Span B nên sự giao cắt luôn luôn diễn ra trong đó mỗi sự giao cắt có thể báo trước một sự thay đổi của thị trường, vì thể có thể xem sự giao cắt này là dấu hiệu để tính toán thời điểm biến đổi của con sóng.

Nếu kết hợp hỗ trợ, kháng cự, sự giao cắt của may Kumo và sóng I V N chúng ta sẽ có một phương pháp vào lệnh tuyệt với và được tính toán trước gọi là tính thời điểm trong giao dịch.

Quy tắc giao dịch:

2 thoughts on “Tính thời điểm trong giao dịch bằng ichimoku.

 1. ppu-prof_daT says:

  Забота о обители – это забота о приятности. Изоляция наружных поверхностей – это не только изысканный облик, но и обеспечение сохранения тепла в вашем уединенном уголке. Наш коллектив, коллектив экспертов, предлагаем вам преобразить ваше жилище в прекрасное место обитания.
  Выполненные нами проекты – это не просто тепловая обработка, это творческий процесс с каждым элементом. Мы придерживаемся гармонии между визуальным восприятием и практической целесообразностью, чтобы ваш дом превратился не только пригодным для жизни, но и роскошным.
  И самое существенное – доступные тарифы! Мы уверены, что профессиональные услуги не должны быть неприемлемо дорогими. Отделка фасада с утеплением цена начинается всего от 1250 руб/кв. метр.
  Современные технологии и высококачественные строительные материалы позволяют нам создавать теплоизоляцию, которая долго служит и надежна. Прощайте холодным стенам и дополнительным тратам на отопление – наше утепление станет вашим надежным препятствием перед холодом.
  Подробнее на http://www.ppu-prof.ru/
  Не откладывайте на потом заботу о благополучии в вашем доме. Обращайтесь к мастерам своего дела, и ваш уголок станет настоящим художественным творчеством, которое подарит вам не только тепло. Вместе мы создадим место для жизни, где вам будет по-настоящему уютно!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo