0339.337.337

Monthly Archives: Tháng Chín 2021

Nhận định thị trường hàng hóa ngày 29.9.2021

Bản tin Nhận định thị trường hàng hóa ngày 29.9.2021 của đội ngũ phân tích công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát lợi. Đây là bản tin nhận định trước giờ giao dịch phiên Mỹ. Thị trường Lúa mỳ Lúa mỳ đang nằm trong biên giá với vùng 720 đến 705, vùng hiện […]

Nhận định thị trường năng lượng tuần 27.9 đến 01.10.2021

Đây là bản tin Nhận định thị trường năng lượng tuần 27.9 đến 01.10.2021 được phân tích bởi đội ngũ của Công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Các hàng hóa phân tích trong bản tin này là nhóm hai sản phẩm năng lượng đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng […]

Nhận định thị trường Kim loại tuần 27.9 đến 01.10.2021

Đây là bản tin Nhận định thị trường Kim loại tuần 27.9 đến 01.10.2021 của đội ngũ phân tích Công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi ( GCL TH Team). Bản tin hôm nay chúng tôi sẽ nhận định các hàng hóa nhóm kim loại đang giao dịch tại Sở giao dịch […]

Nhận định thị trường nguyên liệu công nghiệp tuần từ 27.9 đến 1.10.2021

Đây là bản tin Nhận định thị trường nguyên liệu công nghiệp tuần từ 27.9 đến 1.10.2021 của đội ngũ phân tích Công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi (GCL TH) Bản tin phân tích thị trường các hàng hóa nhóm nguyên liệu công nghiệp đang giao dịch tại Sở giao dịch […]

Nhận định thị trường nông sản tuần 27.9 đến 1.10.2021

Đây là Nhận định thị trường nông sản tuần 27.9 đến 1.10.2021 các nông sản đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, bản tin được thực hiện bởi đội ngũ phân tích của Công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi ( Team GCL TH) Các hàng hóa phân […]

Nhận định thị trường Kim loại tuần 20.9 đến 25.9.2021

Bản tin Nhận định thị trường Kim loại tuần 20.9 đến 25.9.2021 của đội ngũ phân tích Công ty CP Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Đây là bản tin nhận định các hàng hóa nhóm kim loại đang giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa Việt nam. Các hàng hóa phân tích […]

Nhận định thị trường năng lượng tuần 20.9 đến 25.9.2021

Bản tin Nhận định thị trường năng lượng tuần 20.9 đến 25.9.2021 của đội ngũ phân tích Công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Đây là bản tin về nhận định thị trường các sản phẩm hàng hóa nhóm năng lượng đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt nam. […]

Nhận định thị trường nguyên liệu công nghiệp tuần từ 20.9 đến 25.9.2021

Bản tin nhận định thị trường nguyên liệu công nghiệp tuần từ 20.9 đến 25.9.2021 của đội ngũ phân tích Công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Trong bản tin này chúng tôi sẽ nhận định về thị trường nhóm hàng Nguyên liệu công nghiệp cho tuần giao dịch mới, các mặt […]

Nhận định thị trường nông sản tuần 20.9 đến 25.9.2021

Bản tin nhận định thị trường nông sản tuần 20.9 đến 25.9.2021 các hàng hóa nhóm nông sản đang giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa Việt nam. Phân tích cuẩ đội ngũ phân tích công ty CP Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Các hàng hóa phân tích của chúng tôi trong […]

Contact Me on Zalo