0339.337.337

Monthly Archives: Tháng Mười 2021

Nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 1.11 đến 6.11.2021

Đây là bản tin nhận định về thị trường hị trường hàng hóa tuần từ 1.11 đến 6.11.2021 các hàng hóa đang giao dịch đầu tư tại Sở giao dịch hàng hóa Việt nam. Bản tin được thực hiện bởi team GCL TH thuộc công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Nhận […]

Bản tin nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 25.10 đến 30.10.2021

Bản tin nhận định thị trường các hàng hóa đang giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa Việt nam MXV của team GCL TH tuần từ 25.10 đến 30.10.2021. Các hàng hóa mà chúng tôi phân tích là các nhóm hàng có số lượng khách hàng giao dịch thường xuyên, nếu bạn có một […]

Nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 18.10 đến 26.10.2021

Bản tin tổng hợp nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 18.10 đến 26.10.2021 của team GCL TH thuộc Công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Nhận định về chỉ số sức mạnh đồng đô la DXY Index Đồng đô la có thể suy yếu ở tuần tới khi trên khung […]

Nhận định thị trường nông sản tuần 11 đến 16.10.2021

Bản tin nhận định thị trường nông sản tuần từ 11 đến 16.10.2021 của đội ngũ phân tích Công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi (GCL TH). Trong bản tin này chúng tôi sẽ dành thời gian nhận định các hàng hóa nhóm nông sản đang giao dịch tại Sở giao dịch […]

Nhận định thị trường Nguyên liệu công nghiệp tuần 04.10 đến 09.10.2021

Đây là bản tin nhận định thị trường Nguyên liệu công nghiệp tuần 04.10 đến 09.10.2021 của đội ngũ phân tích Công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi(GCL TH). Bản tin sẽ phân tích các hàng hóa thuộc nhóm Nguyên liệu công nghiệp đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa […]

Nhận định thị trường NÔNG SẢN ngày tuần từ 04.10 đến 8.10.2021

Đây là bản tin nhận định thị trường NÔNG SẢN ngày tuần từ 04.10 đến 8.10.2021 của bản đội ngũ phân tích Công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi (GCL-TH). Bản tin này sẽ phân tích các mã hàng hóa nhóm nông sản, các sản phẩm đang giao dịch tại Sở giao […]

Contact Me on Zalo