0339.337.337

Monthly Archives: Tháng Một 2022

Screenwriting: A Career Built on Imagination and Storytelling

Nearly everything you watch—that big blockbuster movie, your favorite television show, all the commercials that pop up in the middle—was written by someone. Before anything goes into production in Hollywood and beyond, it needs to have a structure in place so that the actors know what to do and say, the directors know what to […]

Typography: A Letter Perfect Introduction

From the first fonts to modern calligraphy, typography has come a long way and continues to evolve. Learn more about its history, terminology and uses. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam hendrerit nisi sed sollicitudin pellentesque. Nunc posuere purus rhoncus pulvinar aliquam. Ut aliquet tristique nisl vitae volutpat. Nulla aliquet porttitor venenatis. […]

Bản tin nhận định thị trường hàng hóa tuần 24.1.2022 đến 29.01.2022

Đây là bản tin nhận định thị trường hàng hóa tuần 24.1.2022 đến 29.01.2022, các sản phẩm đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt nam. Bản tin được thực hiện bởi đội ngũ team GCL TH thuộc công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Về chỉ số sức […]

Giao dịch gì cho tuần mới(17/1 đến 22/1/2021)

Đây là bản tin nhận định thị trường hàng hóa các sản phẩm đang giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa Việt nam. Tuần này mình sẽ hơi khác một chút là chia các chủ đề theo mức độ ưu tiên về cơ hội trong giao dịch của đồ thị. Giao dịch gì cho […]

Tính thời điểm trong giao dịch bằng ichimoku.

Một trong những yếu tố quan trọng trong giao dịch đó là thời điểm, yếu đố này vô cùng quan trọng và những nhà đầu tư hơn nhau ở việc tính thời điểm trong giao dịch. Hôm nay chúng ta sẽ học cách Tính thời điểm trong giao dịch bằng ichimoku, hệ thống giao dịch […]

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 3.1.2022 đến 7.1.2022

Bản tin nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 3.1.2021 đến 7.1.2021 của Team GCL TH. Chúng tôi sẽ nhận định về các hàng hóa hay giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt nam. Các bạn lưu ý các nhận định mang tính tham khảo, nhà đầu tư nên dựa trên sự […]

Contact Me on Zalo