0339.337.337

cách tính lời lỗ của giao dịch hàng hóa

Khái niệm ký quỹ, cách tính lời lỗ của giao dịch hàng hóa phái sinh

KHÁI NIỆM VÀ CÁCH TÍNH TOÁN LỜI LỖ GIAO DỊCH, KỸ QUỸ BAN ĐẦU, GIÁ TRỊ RÒNG, TỶ LỆ KÝ QUỸ 

KHÁI NIỆM VÀ CÁCH TÍNH TOÁN LỜI LỖ GIAO DỊCH, KỸ QUỸ BAN ĐẦU, GIÁ TRỊ RÒNG, TỶ LỆ KÝ QUỸ

Tiền ký quỹ

Số tiền ký quỹ ban đầu là số tiền tối thiểu khách hàng phải có trên tài khoản ký quỹ theo quy định của sàn nhằm đảm bảo khách hàng có thể đặt lệnh mua/bán.

Số tiền ký quỹ duy trí là số tiền tối thiểu khách hàng phải có trên tài khoản ký quỹ. Khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản ký quỹ trước và trong quá trình khách hàng giao dịch. Trường hợp khách hàng không duy trì được số dư tối thiểu trên tài khoản ký quỹ theo thỏa thuận và tỷ lệ ký quỹ thực tế chạm mức quy định sẽ chịu tất toán toàn bộ hoặc một phần hợp đồng.

Số tiền ký quỹ bổ sung là số tiền ký quỹ khách hàng phải nộp thêm để duy trì số dư trên tài khoản ký quỹ sao cho số tiền trên tài khoản ký quỹ tối thiểu phải bằng số tiền ký quỹ ban đầu. Tham khảo về mức ký quỹ của giao dịch hàng hóa

Kiểm tra ký quỹ và xử lý

Nếu (Mức xử lý *Tổng ký quỹ duy trì) < Giá trị tài khoản giao dịch < Tổng mức ký quỹ duy trì: Bổ sung ký quỹ theo quy định của sàn

Nếu Giá trị tài khoản < (Mức xử lý * Tổng ký quỹ duy trì): Trạng thái mua bán sẽ được tất toán (Force Liquidities), mức xử lý được quy định chuẩn là 40%

Giá trị ký quỹ ban đầu: Theo công bố của sàn tại từng thời điểm

Giá trị ký quỹ duy trì: Theo công bố của sàn tại từng thời điểm

Tỷ lệ xử lý: 40%

Căn cứ để tính tỷ lệ thực tế là giá đánh giá (hay còn gọi là giá tham chiếu) của tháng giao dịch trên sàn và được xác định theo nguyên tắc sau: Trong phiên giao dịch là giá tham chiếu của tháng giao dịch. Ngoài phiên giao dịch là giá đóng cửa của phiên giao dịch liền kề trước đó.

Nguyên tắc tất toán/đóng trạng thái

Hiện nay để phù hợp với thông lệ quốc tế trên sàn có 3 cách thức tất toán trạng thái phổ biến. Tùy theo mỗi quốc gia và quan hệ với đối tác và chuẩn mực sẽ áp dụng các nguyên tắc khác nhau.

Nguyên tắc FIFO (first in first out): Khớp trước, tất toán trước.

Nguyên tắc khớp trong phiên: Ưu tiên ghép đóng các lệnh trong phiên trước

Nguyên tắc được quyền tự ghép giao dịch: Được lựa chọn trạng thái lệnh để ghép đóng.

Hiện nay nguyên tắc tất toán trạng thái đang áp dụng tại Việt Nam là nguyên tắc first in – first out.

Cách tính lời lỗ trong giao dịch.

Số tiền lời/lỗ thực tế = (Giá khớp lệnh bán Hợp đồng bằng ngoại tệ – Giá khớp lệnh mua Hợp đồng bằng ngoại tệ) * khối lượng tất toán*Giá trị quy đổi*Tỷ giá quy đổi

Nếu kết quả là dương tức là lời, kết quả thể hiện âm tức là lỗ

Rút ký quỹ

Số tiền được rút = Số dư ký quỹ – Số tiền ký quỹ duy trì cho các trạng thái đang giữ – Phí giao dịch

Khi đang giao dịch có trạng thái mở và đánh giá chênh lệch cho thấy trạng thái đang ở vị thế có lợi thì khoản thặng dư  này không được tính là số tiền được rút, chỉ được tính vào số tiền dư có thể mua bán thêm.
Bạn đã hiểu cách tính lời lỗ giao dịch hàng hóa và các khái niệm về ký quỹ của giao dịch hàng hóa phái sinh rồi chứ, nếu muốn nhận tư vấn, hãy gọi hotline hoặc:

Đăng ký tài khoản giao dịch:https://giaodichhanghoa.net/mo-tai-khoan-2/

Tham gia nhóm HHPS Zalo: https://zalo.me/g/ybqdyf026

Contact Me on Zalo