Đầu tư hàng hóa phái sinh demo – Lãnh tiền thật

Đầu tư demo – Lãnh tiền thật là chương trình đầu tư hàng hóa phái sinh ảo trên nền tảng ứng dụng VisionCommoditiesUAT được sở giao dịch hàng hóa Việt Nam phát triển. Mỗi nhà đầu tư khi tham gia chương trình sẽ được cấp 100.000.000 đồng vào tài khoản đầu tư hàng hóa demo ( thử nghiệm) để […]

Bài 4: Một số khái niệm cần biết về hàng hóa phái sinh

Khái niệm Hàng hóa phái sinh và hợp đồng tương lai Một số khái niệm về hàng hóa phái sinh: Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa phái sinh nhà đầu tư sẽ được tham gia mua hoặc bán các hàng hóa cơ bản dựa trên các hợp đồng tương lai của hàng hóa. […]

Contact Me on Zalo
0339.337.337
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.